Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3264/QĐ-UBND 13/08/2020 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền
2 3263/QĐ-UBND 13/08/2020 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Thường Phước 2
3 910/UBND-HC 13/08/2020 Cho chủ trương, ủy quyền Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập quy hoạch dự án Khu đô thị thông minh Blue Dragon và dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thủy
4 912/UBND-HC 13/08/2020 Cung cấp nhu cầu giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Đường ĐT841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2 (đoạn qua huyện Hồng Ngự)
5 3300/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường nhánh ĐT841 – nhà máy Thành Công
6 3296/QĐ-UBND 13/08/2020 Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án cụm dân cư Khóm Thượng 2
7 203/BC-UBND 13/08/2020 Tình hình thực hiện Chương trình số 291/CTr-UBND ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp về Việc làm giai đoạn 2016 - 2020
8 204/BC-UBND 13/08/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
9 3298/QĐ-UBND 13/08/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
10 3299/QĐ-UBND 13/08/2020 Về việc phân bổ nguồn vốn kết dư ngân sách Huyện năm 2019
11 114/TB-UBND 13/08/2020 Về việc treo cờ rủ Lễ tang Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư
12 908/UBND-HC 12/08/2020 Cung cấp bản đồ quy hoạch, bản đồ trích đo thu hồi đất dự án Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ đông Kênh Út Gốc
13 3246/QĐ-UBND 12/08/2020 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Long Khánh A
14 98/TB-VP 12/08/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
15 905/UBND-HC 11/08/2020 Góp ý dự thảo thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND-TL ngày 21/02/2014 của UBND Tỉnh
16 3244/QĐ-UBND 11/08/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019 - 2020
17 904/UBND-HC 11/08/2020 V/v góp ý nội dung kết quả khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước ngày 28/7/2020
18 201/BCĐXDNTM&TCC 11/08/2020 V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã mới, được hình thành sau khi sáp nhập
19 902/UBND-HC 11/08/2020 V/v phê duyệt giảm giá nền cho đối tượng chính sách 105 hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước thời hạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, xã Long Thuận, xã Phú Thuận B (đợt 07/2020)
20 899/UBND-HC 11/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020