Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 133/KH-UBND 08/06/2020 Phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Trương Tiêu hoc Long Khánh A3 (Điêm trương Cô giáo Phan Thị Nhế)
2 2193/QĐ-UBND 08/06/2020 Thành lập Tổ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 628/UBND-HC 08/06/2020 Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
4 2176/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2020
5 2183/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hồng Ngự
6 2174/QĐ-UBND 08/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toánxây dựng công trình: Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu xã Long Khánh A, Long Khánh B
7 134/KH-UBND 08/06/2020 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ Đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền
8 621/UBND-HC 04/06/2020 Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
9 623/UBND-HC 04/06/2020 Chủ trương cho sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường để Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn Huyện
10 625/UBND-HC 04/06/2020 Chủ trương hỗ trợ cho các bến khách ngang sông trên địa bàn Huyện bị ảnh hưởng dịch Covid-19
11 131/KH-UBND 04/06/2020 Rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế đô ưu đãi người có công với cách mang và thân nhân của họ
12 62/UBND-HC 04/06/2020 Tham mưu giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ mười ba HĐND Huyện khóa XI
13 619/UBND-HC 04/06/2020 Tham mưu UBND Huyện chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân Huyện, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
14 70/TB-UBND 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Huỳnh Văn Thạnh
15 2149/QĐ-UBND 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Thế
16 2148/QĐ-UBND 04/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Trần Vĩnh Phúc
17 130/KH-UBND 04/06/2020 Tổ chức Hội thảo tư vấn phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm học 2019 - 2020
18 2151/QĐ-UBND 04/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 1A
19 69/TB-UBND 04/06/2020 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 03 năm 2020
20 618/UBND-HC 04/06/2020 Về việc vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2020