Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1008/VP-HC 27/05/2020 V/v hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày và dạy thêm, học thêm trong nhà trường
2 1809/VP-HC 27/05/2020 thực hiện tư vấn hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh năm 2020
3 1831/VP-HC 27/05/2020 Về việc tham mưu UBND huyện triển khai phần mềm eCabinet
4 1828/VP-HC 27/05/2020 V/v cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP đối với người lao động
5 1824/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/ TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
6 1812/VP-HC 27/05/2020 V/v tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ hàng hóa của Đồng Tháp với Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hoá Xanh
7 1807/VP-HC 27/05/2020 V/v rà soát công tác quản lý đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ
8 1797/VP-HC 27/05/2020 V/v thực hiện nhiệm vụ TDA ICRSL trên địa bàn
9 581/UBND-HC 27/05/2020 V/v góp ý dự thảo Báo kết quả thực hiện Kế hoạch Khuyến công giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Chương trình thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
10 579/UBND-HC 27/05/2020 Về việc tổ chức sản xuất vụ Thu Đông năm 2020
11 578/UBND-HC 27/05/2020 V/v tiếp đoàn kiểm tra CCHC Tỉnh
12 121/KH-UBND 26/05/2020 Triển khai nhân rộng Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
13 2039/QĐ-UBND 26/05/2020 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
14 574/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
15 569/UBND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/5/2020 trên địa bàn Huyện
16 575/UBND-HC 26/05/2020 V/v cử cán bộ, công chức tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
17 571/UBND-HC 26/05/2020 V/v giải quyết kiến nghị của cơ sở kinh doanh cá Tra giống 7 Sử
18 576/UBND-HC 26/05/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 317/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh
19 568/UBND-HC 26/05/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động phòng, ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 2042/QĐ-UBND 26/05/2020 Về việc thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền