Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 889/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 năm 2017 xã Long Khánh A
2 884/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 135 xã Long Khánh B
3 888/UBND-HC 06/08/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi vốn dự án mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 xã Thường Thới Hậu A
4 851/UBND-HC 01/08/2020 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Hồng Ngự
5 850/UBND-HC 31/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 kéo dà
6 849/UBND-HC 31/07/2020 V/v vị trí xây dựng trạm BTS của Viễn thông Đồng Tháp và Mobifone đợt 2, năm 2020
7 848/UBND-VX 31/07/2020 Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
8 110/TB-UBND 30/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 20/7 đến ngày 24/7/2020)
9 3088/QĐ-UBND 30/07/2020 rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020
10 847/UBND-HC 30/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển vật liệu xây không nung đến hết năm 2020
11 96/TB-VP 30/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
12 846/UBND-HC 29/07/2020 V/v báo cáo số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến có mặt đến thời điểm ngày 30/7/2020
13 841/UBND-HC 29/07/2020 V/v điều chỉnh danh mục dự án giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án năm 2020
14 840/UBND-HC 29/07/2020 Về việc chấp thuận cho giáo viên thuyên chuyển công tác ngoài Huyện
15 3059/QĐ-UBND 29/07/2020 Về việc phân khai kế hoạch vốn năm 2020 (từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020)
16 839/UBND-HC 29/07/2020 Về việc ý kiến giáo viên thuyên chuyển công tác ngoài Huyện
17 162/KH-UBND 28/07/2020 Gặp gỡ, trao đổi với học sinh sau tốt nghiệp THPT năm 2020, người lao động, bộ đội xuất ngũ về định hướng, tuyên truyền hướng nghiệp
18 190/BC-UBND 28/07/2020 Kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020
19 189/BC-UBND 28/07/2020 Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”
20 838/UBND-HC 28/07/2020 V/v báo cáo tình hình thu tiền nợ nền nhà tại các cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1, 2 đến ngày 20/7/2020 trên địa bàn Huyện