Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 598/UBND-HC 29/05/2020 Phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND xã Phú Thuận B xét bố trí vào ở tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B
2 126/BC-UBND 29/05/2020 Sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
3 125/KH-UBND 29/05/2020 Thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nâng cao tầm vóc người Việt Nam” huyện Hồng Ngự
4 602/UBND-HC 29/05/2020 Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
5 127/BC-UBND 29/05/2020 Về việc bổ sung thông tin lập danh mục dự án xây dựng các cụm tuyến dân cư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
6 604/UBND-HC 29/05/2020 Về việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội
7 597/UBND-HC 29/05/2020 Đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
8 596/UBND-HC 29/05/2020 đăng ký bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất trồng lúa nước thực hiện dự án năm 2020
9 595/UBND-HC 29/05/2020 Trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Rớt, ngụ khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền
10 594/UBND-HC 29/05/2020 Trả lời đơn của bà Trần Thị Hồng, ngụ khóm Trung 2, thị trấn Thường Thới Tiền
11 603/UBND-HC 29/05/2020 Đăng ký danh mục các dự án hỗ trợ theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
12 2110/QĐ-UBND 29/05/2020 Phê duyệt danh sách thí sinh dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020
13 128/BC-UBND 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
14 1840/VP-HC 27/05/2020 V/v triển khai Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ
15 585/UBND-HC 28/05/2020 Chủ trương phát sinh khối lượng công trình Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600ha (lần 2)
16 584/UBND-HC 28/05/2020 Cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thành lập và ra mắt Hội quán làm vườn và sinh vật cảnh Long Khánh
17 583/UBND-HC 28/05/2020 Hỗ trợ kinh phí có mục tiêu cho UBND xã Thường Lạc
18 125/BC-UBND 28/05/2020 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 122/KH-UBND 28/05/2020 Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án Đường nội đồng kênh Mương Lớn, xã Long Khánh A
20 123/KH-UBND 28/05/2020 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em huyện Hồng Ngự năm 2020