Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1792/VP-HC 26/05/2020 V/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng 06 tháng đầu năm 2020
2 65/TB-VP 26/05/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
3 565/UBND-HC 25/05/2020 chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 729/QĐ-UBND-HC ngày 22/5/2020 của UBND Tỉnh
4 565/UBND-HC 25/05/2020 V/v chủ trương sử dụng kinh phí
5 chấp thuận nội dung quảng cáo trên bảng 25/05/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
6 1789/VP-HC 25/05/2020 kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng về phương hướng đầu tư hồ bơi để phục vụ phổ cập dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn Tỉnh
7 1787/VP-HC 25/05/2020 tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em và bệnh cao huyết áp cho người lớn
8 1785/VP-HC 25/05/2020 V/v Báo cáo số 110/BC-UBND của UBND Tỉnh về việc tổng kết Kế hoạch số 25/KH-UBND
9 1784/VP-HC 25/05/2020 V/v Tờ trình số 411/TTr-UBND của UBND xã Thường Lạc về tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình
10 1783/VP-HC 25/05/2020 V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
11 560/UBND-HC 22/05/2020 Về việc thông báo triển khai phần mềm hỗ trợ chi trả trợ cấp cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42
12 562/UBND-HC 22/05/2020 V/v tăng cường thi hành quyết định phạt vi phạm hành chính
13 559/UBND-HC 22/05/2020 V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14 557/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo đối tượng dôi dư theo Nghị quyết số 260/2019/NQHĐND của HĐND Tỉnh
15 556/UBND-HC 22/05/2020 V/v đề nghị công nhận xã Thường Lạc thành xã biên giới
16 555/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị
17 554/UBND-HC 22/05/2020 V/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đăng ký nhu cầu công chức dự thi nâng ngạch và nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020
18 564/UBND-HC 22/05/2020 V/v đẩy mạnh các phong trào chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
19 1984/QĐ-UBND 22/05/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hạ thế trạm bơm Long Thạnh A
20 1983/QĐ-UBND 22/05/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cống số 3