Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 836/UBND-HC 28/07/2020 V/v khắc phục những hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành và công tác tư pháp năm 2020
2 834/UBND-HC 28/07/2020 V/v tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
3 836/UBND-HC 28/07/2020 V/v triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
4 833/UBND-HC 28/07/2020 V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính năm 2020
5 837/UBND-HC 28/07/2020 V/v đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
6 109/TB-UBND 28/07/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
7 829/UBND-HC 27/07/2020 Bổ sung kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện để chi trợ cấp một lần cho ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Huyện
8 2939/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
9 2940/QĐ-UBND 27/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
10 831/UBND-HC 27/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 817/UBND-VX 24/07/2020 Về việc rà soát, đối chiếu số liệu dân số độ tuổi mầm non trong năm học 2019-2020
12 818/UBND-VX 24/07/2020 Về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh Bạch hầu
13 94/TB-VP 24/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Huyện tại buổi kiểm tra đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 Thường Phước 1
14 185/BC-UBND 23/07/2020 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025
15 802/UBND-HC 23/07/2020 V/v báo cáo các xã có điểm Bưu điện đã sửa chửa, cải tạo để thực hiện theo Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
16 801/UBND-HC 23/07/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
17 812/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế CCVC tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính khóa 28, năm 2020
18 813/UBND-HC 23/07/2020 V/v thay thế cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, năm 2020 (khóa 71)
19 814/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị
20 815/UBND-HC 23/07/2020 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị