Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 563/UBND-HC 22/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
2 1770/VP-HC 22/05/2020 V/v thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
3 1769/VP-HC 22/05/2020 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp
4 1768/VP-HC 22/05/2020 V/v thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020
5 1766/VP-HC 22/05/2020 V/v thực hiện Thông báo số 84/TBVPUBND ngày 13/5/2020 về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
6 1760/VP-HC 22/05/2020 V/v xây dựng Kế hoạch số lượng người làm viêc, HĐLĐ trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
7 62/TB-VP 22/05/2020 Kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại buổi triển khai Kế hoạch thực hiện dự án: Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng BĐKH vùng Đồng Tháp Mười
8 553/UBND-HC 21/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
9 547/UBND-HC 19/05/2020 V/v công khai, niêm yết các TTHC và cập nhật phần mềm một cửa điện tử
10 545/UBND-HC 19/05/2020 V/v điều chỉnh chữ lót hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắc Phú Thuận A
11 546/UBND-HC 19/05/2020 V/v ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Huyện
12 544/UBND-HC 19/05/2020 V/v điều chỉnh địa chỉ thường trú hộ dân được xét bố trí vào ở trên Tuyến dân cư đường tắc Phú Thuận A
13 532/UBND-HC 19/05/2020 V/v hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020
14 537/UBND-HC 19/05/2020 V/v báo cáo thống kê trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức
15 59/TB-VP 19/05/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
16 49/TTr-UBND 18/05/2020 Về việc xin chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và điều chỉnh hình thức thực hiện Dự án Điểm du lịch sinh thái Cửu Long
17 765/UBND-HC 09/04/2020 V/v báo cáo phân loại đối tượng ghi nợ tiền sử dụng đất và nợ tiền nền nhà cụm tuyến dân cư trên địa bàn Huyện (quý II/2020)
18 627/VP-HC 02/03/2020 Về việc phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2020
19 1281/QĐ-UBND 27/03/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ tiền nền nhà cụm, tuyến dân cư và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn Huyện Hồng Ngự
20 328/UBND-VX 27/03/2020 Vv tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid-19