Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 808/UBND-HC 23/07/2020 V/v đề nghị xử lý tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
2 800/UBND-HC 23/07/2020 Về việc báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (biên chế sự nghiệp)
3 2814/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Mở rộng Chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự
4 2817/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu C2 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
5 2816/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Lô B1, B2, B4 Chợ Thường Thới, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
6 2813/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Đoạn Cải Tiến, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự
7 2815/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Tuyến dân cư Ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
8 93/TB-VP 23/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về công tác vận động người dân bảo hiểm y tế năm 2020
9 2806/QĐ-UBND 22/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường liên xã Thường Thới Tiền
10 182/BC-UBND 21/07/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tê - xa hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2020
11 2798/QĐ-UBND 21/07/2020 Thu hồi diện tích 116m2, thửa đất số 58, tờ bản đồ số 03, xã Thường Phước 1 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Na
12 2799/QĐ-UBND 21/07/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lương Thị Thể và ông Nguyễn Văn Hoàng
13 796/UBND-HC 21/07/2020 V/v báo cáo giải trình việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn, xử lý phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022
14 797/UBND-HC 21/07/2020 V/v cử công chức tham gia tập huấn phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại
15 794/UBND-HC 21/07/2020 V/v góp ý dự thảo Công văn ban hành Đề cương hướng dẫn thẩm định tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
16 798/UBND-HC 21/07/2020 V/v thay thế và bổ sung công chức tham dự lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17 795/UBND-HC 21/07/2020 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai trên địa bàn Huyện
18 2801/QĐ-UBND 21/07/2020 Vê việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống số 3
19 2802/QĐ-UBND 21/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hệ thống đường nước Chín Phi đến Kinh 17
20 2800/QĐ-UBND 21/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước cặp TDC đường tắt Phú Thuận A từ mương Trên đến mương Giữa