Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 40/KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020
2 41//KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
3 42/KH-BCĐ 14/02/2020 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
4 43/KH-UBND 14/02/2020 Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2020
5 44/KH-UBND 14/02/2020 Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng và thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2020
6 117/UBND-HC 14/02/2020 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
7 358/VP-HC 13/02/2020 V/v triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025
8 103/UBND-VX 13/02/2020 Về việc tăng cường quản lý người nước ngoài nhập cảnh đến huyện Hồng Ngự
9 102/UBND-VX 13/02/2020 Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội
10 292/VP-HC 13/02/2020 Về việc tăng công tác phòng chống thiên tai cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng di tích
11 290/VP-HC 13/02/2020 Về việc định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2020
12 284/VP-HC 13/02/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, 02 Tiêu chí số 06 - Cơ sở vật chất văn hóa và số 16 - Văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp năm 2020
13 281/VP-HC 13/02/2020 Về việc hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp năm 2020
14 280/VP-HC 13/02/2020 Về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
15 278/VP-HC 13/02/2020 Về việc tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
16 39/KH-BCĐ 12/02/2020 Kế hoạch Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hồng Ngự năm 2020
17 469/QĐ-BCĐ 11/02/2020 Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện Hồng Ngự
18 275/VP-HC 11/02/2020 Về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp thiết bị ký số cá nhân và tổ chức
19 37/KH-UBND 10/02/2020 Kế hoạch Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2020
20 09/TB-VP 10/02/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội