Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 798/UBND-HC 21/07/2020 V/v thay thế và bổ sung công chức tham dự lớp bồi dưỡng theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2 795/UBND-HC 21/07/2020 V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai trên địa bàn Huyện
3 2801/QĐ-UBND 21/07/2020 Vê việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cống số 3
4 2802/QĐ-UBND 21/07/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hệ thống đường nước Chín Phi đến Kinh 17
5 2800/QĐ-UBND 21/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước cặp TDC đường tắt Phú Thuận A từ mương Trên đến mương Giữa
6 2803/QĐ-UBND 21/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử
7 2785/QĐ-UBND 20/07/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020
8 792/UBND-HC 20/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện phân cấp năm 2020
9 793/UBND-HC 20/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Made in Dong Thap, hình”
10 106/TB-UBND 20/07/2020 Về việc mời dự Lễ cúng Giỗ các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
11 107/TB-UBND 20/07/2020 Về việc tổ chức chiến dịch hiến máu tình nguyện đợt 04 năm 2020
12 787/UBND-HC 17/07/2020 Góp ý kiến dự thảo Đề án, Quyết định thành lập; Quyết định ban hành Quy chế điều hành, phối hợp, hoạt động của BQL cửa khẩu biên giới đất liền
13 181/BC-UBND 17/07/2020 Kết quả rà soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 2783/QĐ-UBND 17/07/2020 Phê duyêt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở Thường Lạc
15 2782/QĐ-UBND 17/07/2020 Thành lập Tổ kiểm tra đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Huyện
16 2675/QĐ-UBND 15/07/2020 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Chợ Thường Thới Tiên
17 790/UBND-VX 17/07/2020 Về việc cập nhật thông tin trẻ em dưới 6 tuổi tham gia BHYT và kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách
18 788/UBND-VX 17/07/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
19 90/TB-VP 17/07/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết tình hình hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Huyện 06 tháng đầu năm 2020
20 91/TB-VP 17/07/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện/Trưởng ban Điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em Huyện - Huỳnh Văn Tài tại Hội nghị Sơ kết Ban Điều hành Hệ thống bảo vệ trẻ em Huyện 6 tháng đầu năm 2020