VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 754/QĐ-UBND 22/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A
2 87/KH-UBND 22/02/2022 Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
3 71/BC-UBND 22/02/2022 Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (kể cả vốn năm 2020 chuyển sang)
4 201/UBND-HC 22/02/2022 V/v báo cáo phương án cấp nước tưới tiêu và nước sinh hoạt cho người dân khu vực xã Long Khánh, Long Khánh B, huyện Hồng Ngự
5 205/UBND-HC 22/02/2022 V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Huyện năm 2022
6 206/UBND-HC 22/02/2022 V/v sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2022
7 200/UBND-HC 22/02/2022 V/v xin chủ trương mua sắm xe rác phục vụ công tác thu gom rác trên địa bàn Huyện
8 198/UBND-HC 22/02/2022 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
9 204/UBND-HC 22/02/2022 V/v đăng ký cơ sở có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2022
10 742/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Bãi chùi Tư Khúc
11 751/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa các điểm trường trên địa bàn xã Thường Lạc, xã Long Khánh A và xã Long Khánh B
12 750/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa các điểm trường trên địa bàn xã Thường Phước 1, thị trấn Thường Thới Tiên và xã Thường Thới Hậu A
13 741/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cống hộp số 02 và tường chắn nước kênh sườn
14 743/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cống hộp Út Tiêm và cống hộp ông Thức
15 740/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Cống tròn Đinh Ba, ông Đời và ông Lũ
16 744/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng đường Nguyễn Văn Linh
17 746/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng đường nhánh mương Xã Song và đường nhánh Tám Mực
18 745/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Lưới điên hạ thế và hê thống chiếu sáng công cộng mương Chùa Lá, xã Phú Thuận A
19 749/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nút giao thông bến khách ngang sông Mương Miễu
20 738/QĐ-UBND 22/02/2022 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Nạo vét mương Tuân Ca và Ba Tây