Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 82/TB-VP 07/07/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
2 2543/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi xã Long Khánh A
3 2566/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trồng cây xanh nội ô đô thị thị trấn Thường Thới Tiền
4 2565/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống trụ cấp nước chữa cháy
5 2564/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600 ha (phần phát sinh)
6 165/BC-UBND 03/07/2020 Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020)
7 146/KH-UBND 03/07/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 735/UBND-HC 03/07/2020 Ttrả lời đơn của ông Hồ Văn On
9 742/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2018 của UBND Tỉnh
10 741/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng CBCCVC và người lao động 06 tháng đầu năm 2020
11 740/UBND-HC 03/07/2020 V/v chấn chỉnh công tác CCHC qua kết quả kiểm tra Quí II/2020
12 736/UBND-HC 03/07/2020 V/v nhân rộng Mô hình Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng
13 743/UBND-HC 03/07/2020 Về việc chủ trương lập hồ sơ công trình nông nghiệp năm 2021 - 2022 từ nguồn vốn Thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP
14 738/UBND-HC 03/07/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
15 737/UBND-HC 03/07/2020 Về việc huy động lao động chưa có việc làm, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 7 năm 2020
16 2534/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Huyện năm 2019)
17 2531/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ cho Huyện năm 2018)
18 2533/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện năm 2016-2019)
19 2535/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cống số 3
20 739/UBND-HC 03/07/2020 Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở bờ sông Cái Vừng