Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 23/KH-BCĐ 03/02/2020 Tổ chức chuyên mục đối thoại cùng Nhân dân trên sóng phát thanh lần thứ 31 năm 2020 với chủ đề phát sóng “Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona”
2 73/UBND-HC 03/02/2020 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô năm 2020
3 72/UBND-HC V/v nhắc nhở chế độ thông tin, báo cáo và nhiệm vụ được giao trên phần mềm theo dõi công việc
4 19/KH-UBND 31/01/2020 Công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
5 16/KH-UBND 30/01/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
6 929/VP-HC 23/03/2020 V/v Báo cáo số 80/BC-STNMT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
7 928/VP-HC 23/03/2020 V/v tổng kết các Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người đến năm 2020
8 909/VP-HC 23/03/2020 Về việc đề nghị cung cấp danh sách đối tượng đã thụ hưởng chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg giai đoạn 2 (2017-2018)
9 124/QĐ-UBND 13/01/2020 Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Huyện năm 2020
10 65/UBND-HC 21/01/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
11 68/UBND-VX 24/01/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut mới Corona
12 61/UBND-VX 20/01/2020 Về việc vận động quỹ đề ơn đáp nghĩa năm 2020
13 39/VP-HC 09/11/2019 Về việc thực hiện Tiêu chí Văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 19/VP-HC 08/01/2020 Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 28/2006/CTUBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
15 15/KH-UBND 21/01/2020 Về việc Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hồng Ngự năm 2020
16 14/KH-UBND 21/01/2020 Tổ chức chương trình Họp mặt doanh nghiệp năm 2020
17 13/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2020
18 12/KH-UBND 20/01/2020 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 11/KH-UBND 21/01/2020 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
20 10/KH-UBND 17/01/2020 Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2020