Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 15/TB-VP 24/02/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
2 151/UBND-HC 21/02/2020 V/v thực hiện Công văn số 1146- CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư
3 149/UBND-VX 21/02/2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
4 56/KH-UBND 21/02/2020 Thực hiện công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
5 635/QĐ-BVSTBCPN 21/02/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Huyện
6 149/UBND-VX 21/02/2020 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
7 506/VP-HC 21/02/2020 V/v đào tạo nghề nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
8 285/UBND-HC 24/03/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề xã hội quan tâm
9 495/VP-HC 21/02/2020 Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 284/UBND-HC 24/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
11 493/VP-HC 21/02/2020 Về việc gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp
12 491/VP-HC 21/02/2020 V/v lấy ý kiến đóng góp và bổ sung, nội dung chỉ tiêu số liệu thuộc lĩnh vực ngành phụ trách
13 485/VP-HC 21/02/2020 Về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí cải tạo sân bóng đá
14 483/VP-HC 21/02/2020 Về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
15 55/KH-UBND 20/02/2020 Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên huyện Hồng Ngự năm 2020
16 53/KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
17 52/KH-UBND 20/02/2020 Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2020
18 147/UBND-HC 20/02/2020 V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
19 283/UBND-HC 24/03/2020 V/v phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng chợ Thường Thới năm 2020
20 142/UBND-HC 19/02/2020 V/v phòng ngừa, xử lý các hành vi lừa đảo, giả mạo văn bản