Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 750/UBND-HC 08/07/2020 Về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng công trình
2 85/TB-VP 08/07/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
3 752/UBND-HC 08/07/2020 Đăng ký danh sách địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực được ưu tiên trên địa bàn Huyện năm 2021
4 08/QĐ-VP 07/07/2020 Ban hành Danh mục hồ sơ năm 2020
5 749/UBND-HC 07/07/2020 Châp thuận theo nôi dung đề xuât của Phòng Tai chính va Kế hoạch, đông ý chủ trương cho UBND cac xa, thi trân sử dụng kinh phí Tinh bô sung co mục tiêu đê thưc hiện chi tra cho cac đối tương đươc hương theo chế đô quy đinh tại Nghi quyết 260/2019/NQ-HĐND của hôi đông nhân dân Tinh va Nghi quyết 838/NQUBTVQH14 của Uy ban Thường vụ Quốc hội
6 98/TB-UBND 07/07/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)
7 166/BC-UBND 07/07/2020 Kết quả thực hiện các mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN theo Quyêt định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
8 2590/QĐ-UBND 07/07/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
9 148/KH-UBND 07/07/2020 Phối hợp tổ chức Lễ cúng Giỗ các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
10 147/KH-UBND 07/07/2020 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)
11 168/BC-UBND 07/07/2020 Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ
12 82/TB-VP 07/07/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
13 2543/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người Cao tuổi xã Long Khánh A
14 2566/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trồng cây xanh nội ô đô thị thị trấn Thường Thới Tiền
15 2565/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống trụ cấp nước chữa cháy
16 2564/QĐ-UBND 06/07/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ và dự toán xây dựng công trình: Khắc phục lún sụt khu đê bao 2600 ha (phần phát sinh)
17 165/BC-UBND 03/07/2020 Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/6/2020)
18 146/KH-UBND 03/07/2020 Triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 735/UBND-HC 03/07/2020 Ttrả lời đơn của ông Hồ Văn On
20 742/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/3/2018 của UBND Tỉnh