Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 741/UBND-HC 03/07/2020 V/v báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng CBCCVC và người lao động 06 tháng đầu năm 2020
2 740/UBND-HC 03/07/2020 V/v chấn chỉnh công tác CCHC qua kết quả kiểm tra Quí II/2020
3 736/UBND-HC 03/07/2020 V/v nhân rộng Mô hình Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng
4 743/UBND-HC 03/07/2020 Về việc chủ trương lập hồ sơ công trình nông nghiệp năm 2021 - 2022 từ nguồn vốn Thủy lợi phí và vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP
5 738/UBND-HC 03/07/2020 Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh
6 737/UBND-HC 03/07/2020 Về việc huy động lao động chưa có việc làm, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 7 năm 2020
7 2534/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Huyện năm 2019)
8 2531/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ cho Huyện năm 2018)
9 2533/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách nhà nước năm 2020 (từ nguồn ngân sách Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho Huyện năm 2016-2019)
10 2535/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc phê duyệt điều chỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cống số 3
11 739/UBND-HC 03/07/2020 Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở bờ sông Cái Vừng
12 96/TB-UBND 02/07/2020 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Lê Văn Thiệp, địa chỉ thường trú: Ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
13 97/TB-UBND 02/07/2020 Thu hồi diện tích 116m2, thuộc một phần thửa 58, tờ bản đồ số 03, xã Thường Phước 1 đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Na, địa chỉ thường trú: Ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
14 95/TB-UBND 02/07/2020 Thành lập các Đoàn dự Đại lễ 18/5 (Âm lịch) ngày Đức Huỳnh Giáo chủ Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (Dương lịch nhằm ngày 08/7/2020)
15 144/KH-UBND 02/07/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng nhà, đất công, đất bãi bồi trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 79/TB-VP 30/06/2020 Kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại buổi làm việc họp bàn công việc liên quan đến khu vực đất bãi bồi tại thị trấn Thường Thới Tiền để mời gọi đầu tư
17 175/BC-UBND 09/07/2020 Kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp”
18 157/UBND-HC 29/06/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020
19 162/BC-UBND 30/06/2020 Tình hình, kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính được chuyển giao trên địa bàn huyện Hồng Ngự
20 160/UBND-HC 30/06/2020 Tổng kết thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và 2016 - 2020