Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 278/UBND-HC 24/03/2020 Về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 274/UBND-HC 24/03/2020 V/v giải quyết nguồn nước cung cấp nước cho nhà sơ chế đóng gói rau
3 467/VP-HC 19/02/2020 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09 tháng 01 năm 2020
4 135/UBND-VX 19/02/2020 Về việc góp ý dự thảo Quy định quản lý vận hành và sử dụng thí điểm Cổng thông tin du lịch tỉnh Đồng Tháp
5 463/VP-HC 19/02/2020 Về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch
6 460/VP-HC 19/02/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020
7 462/VP-HC 19/02/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015 - 2020
8 134/UBND-VX 18/02/2020 Về việc tăng cường quản lý người đến từ (hoặc đi qua), trở về từ vùng dịch bệnh Covid-19
9 133/UBND-VX 18/02/2020 Về việc thực hiện các nội dung liên quan đến người nước ngoài trong thời gian dịch bệnh nCoV
10 50/KH-UBND 18/02/2020 Thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020
11 51/KH-HĐPHPBGDPL 18/02/2020 Kế hoạch hoạt động Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hồng Ngự năm 2020
12 448/VP-HC 18/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
13 47/KH-UBND 18/02/2020 Thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội và Đề án trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020
14 48/KH-UBND 18/02/2020 Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
15 46/KH-UBND 18/02/2020 Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng năm 20120
16 10/TB-UBND 17/02/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)
17 40/KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020
18 41//KH-UBND 14/02/2020 Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 42/KH-BCĐ 14/02/2020 Kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
20 43/KH-UBND 14/02/2020 Thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2020