Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 701/UBND-HC 26/06/2020 V/v thực hiện mô hình cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn
2 696/UBND-HC 26/06/2020 V/v tiếp tục hiện thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện năm 2020.
3 713/UBND-HC 26/06/2020 Xuất tồn quỹ ngân sách chi tạm ứng cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quí I, quý II năm 2020
4 77/TB-VP 26/06/2020 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
5 148/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
6 153/BC-UBND 25/06/2020 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
7 2472/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Bến khách ngang sông bờ đập (xã Long Thuận qua Long Khánh A)
8 2473/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp cổng chào số 03 (góc đường 30/4 và đường Hùng Vương)
9 2471/QĐ-UBND 25/06/2020 Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát úng ấp Thượng 1, xã Thường Thới Tiền
10 93/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Quya
11 91/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Lương Thị Thể và ông Nguyễn Văn Hoàng
12 92/TB-UBND 25/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Chủ
13 149/BC-UBND 25/06/2020 Tình hình trật tự an toàn xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
14 150/BC-UBND 25/06/2020 Tình hình trật tự an toàn xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
15 694/UBND-HC 24/06/2020 Chuyển đổi phiên bản phần mềm Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử
16 695/UBND-HC 24/06/2020 Mời giám sát buổi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 - 2020
17 147/BC-UBND 23/06/2020 Công tác vận động người lao động dự phỏng vấn đơn hàng làm việc tại Nhật Bản vào ngày 23/6/2020
18 2410/QĐ-UBND 23/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Long Khánh A, Long Khánh B và Phú Thuận A
19 2409/QĐ-UBND 23/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng các công trình trường học trên địa bàn xã Thường Phước 2, Thường Lạc và Thường Thới Hậu A
20 692/UBND-HC 23/06/2020 Tình hình sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2020 bị thiệt hại