Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 839/VP-HC 18/03/2020 V/v sửa đổi khoản 23, Điều 1, Quyết định số 89/QĐ-BĐKH.PCTT ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Ứng phó BĐKH - PCTT&TKCN Tỉnh
2 838/VP-HC 18/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật
3 836/VP-HC 18/03/2020 V/v tập trung chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
4 834/VP-HC 18/03/2020 V/v phúc đáp kiến nghị điều chỉnh, mở rộng quy hoạch cá lồng bè
5 831/VP-HC 18/03/2020 V/v giải quyết đơn kiến nghị của 15 hộ dân mua bán tại chợ Cửa khẩu Thường Phước
6 256/UBND-HC 18/03/2020 V/v thực hiện công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
7 259/UBND-HC 18/03/2020 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô và sơ kết mô hình cụm, tuyến dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy
8 258/UBND-HC 18/03/2020 V/v xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức
9 254/UBND-HC 18/03/2020 V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
10 50/BC-UBND 18/03/2020 Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ
11 26/TB-VP 18/03/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp bàn nội dung liên quan: dự án bến phà Hồng Ngự - Tân Châu
12 1193/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ về Chỉ số cải cách hành chính huyện Hồng Ngự năm 2020
13 257/UBND-HC 18/03/2020 V/v rà soát, chấn chỉnh việc áp dụng căn cứ tiến hành hòa giải, thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên
14 51/BC-UBND 18/03/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2020
15 1153/QĐ-UBND 18/03/2020 Về việc phân khai kế hoạch vốn phát triển cây xanh đô thị năm 2020, từ nguồn sự nghiệp kinh tế cấp Tỉnh chưa phân bổ năm 2020 bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Huyện
16 855/VP-HC 18/03/2020 Về việc cách ly, theo dõi sức khỏe với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054
17 854/VP-HC 18/03/2020 Về việc tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ Campuchia về tỉnh Đồng Tháp
18 846/VP-HC 18/03/2020 V/v tạm dừng Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020
19 49/BC-UBND 17/03/2020 Tổng kết công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2017 - 2020
20 252/UBND-VX 17/03/2020 Vv rà soát hành khách trên chuyến bay và khai báo y tế để thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19