Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2412/QĐ-UBND 23/06/2020 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Long Khánh B (điểm Long Châu)
2 690/UBND-VX 23/06/2020 Về việc đề nghị điều chỉnh thời gian ưu tiên xây dựng TTVH-HTCĐ cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
3 688/UBND-HC 22/06/2020 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp bổ sung cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp
4 687/UBND-HC 22/06/2020 Chủ trương sử dụng kinh phí Tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2020 để cấp bổ sung cho UBND các xã, thị trấn thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng trên địa bàn Huyện
5 90/TB-UBND 22/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)
6 141/KH-BCĐXDNTM&TCCNNN 22/06/2020 Kiểm tra đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 Thường Phước 1, Phú Thuận A, Phú Thuận B
7 2407/QĐ-UBND 22/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác gia đình giai đoạn 2015 - 2019
8 2408/QĐ-UBND 22/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi nhiệm kỳ 2015 - 2020
9 145/BC-UBND 22/06/2020 Tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2011 - 2020
10 74/TB-VP 22/06/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Huỳnh Văn Tài tại cuộc họp báo khối Văn hóa - Xã hội
11 139/BC-UBND 19/06/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020
12 141/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020
13 140/BC-UBND 19/06/2020 Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
14 680/UBND-HC 19/06/2020 Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai giai đoạn 2 năm 2020
15 142/BC-UBND 19/06/2020 Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
16 2396/QĐ-UBND 19/06/2020 Phê duyệt Phương án nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu xã Long Khánh A, Long Khánh B
17 681/UBND-HC 19/06/2020 Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X
18 678/UBND-HC 19/06/2020 Triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
19 141/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2020
20 143/BC-UBND 19/06/2020 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020