Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 746/VP-HC 11/03/2020 V/vthực hiện quản lý các trạm cấp nước theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2 742/VP-HC 11/03/2020 V/v triển khai, thực hiện Quy định công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đồng Tháp
3 740/VP-HC 11/03/2020 V/v sắp xếp, kiện toàn tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi
4 738/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
5 737/VP-HC 11/03/2020 V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
6 736/VP-HC 11/03/2020 V/v đầu tư kinh phí làm đường vào Hội Quán
7 735/VP-HC 11/03/2020 Về việc phúc đáp về đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Hồng Ngự
8 1046/QĐ-UBND 10/03/2020 Thay đổi thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VII năm 2020
9 733/VP-HC 10/04/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 734/VP-HC 10/03/2020 Về việc khắc phục sự cố trại Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh
11 731/VP-HC 10/03/2020 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
12 729/VP-HC 10/03/2020 Về việc tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6, 7, 8 nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
13 1046/QĐ-UBND 10/03/2020 Thay đổi thành viên Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần thứ VII năm 2020
14 725/VP-HC 10/03/2020 Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020
15 724/VP-HC 10/03/2020 Về việc tổ chức hệ thống giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp huyện và vô địch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025
16 723/VP-HC 10/03/2020 Về việc xin chủ trương mua màn hình Led phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025
17 222/UBND-HC 09/03/2020 V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp
18 214/UBND-HC 06/03/2020 V/v lấy ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc diện BTV Huyện ủy nhận xét, đánh giá năm 2019
19 21/TB-VP 05/03/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Huỳnh Văn Tài tại buổi làm việc về tiến độ xây dựng các công trình, dự án thuộc Khối Văn hóa - Xã hội
20 20/TB-VP 05/03/2020 Về việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo phát triển Chính phủ điện tử quý I/2020