Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 133/BC-UBND 11/06/2020 Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý II và 06 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ Quý III và 06 tháng cuối năm 2020
2 2273/QĐ-UBND 11/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Phụ nữ vượt khó khởi nghiệp giai đoạn 2015 - 2020
3 2275/QĐ-UBND 11/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020
4 2274/QĐ-UBND 11/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” giai đoạn 2015 - 2020
5 2272/QĐ-UBND 11/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh giai đoạn 2015 - 2020
6 658/UBND-HC 11/06/2020 Trần Văn Bôn
7 138/BC-UBND 10/06/2020 Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 2319/QĐ-UBND 10/06/2020 Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thường Phước 2
9 71/TB-UBND 10/06/2020 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)
10 136/KH-UBND 10/06/2020 Học tập và chia sẽ kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính với các Sở, ban, ngành và UBND các Huyện, thị xã
11 70/TB-vp 10/06/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn tại cuộc họp báo tuần khối kinh tế, ngân sách, đầu tư và đầu tư xây dựng
12 2264/QĐ-UBND 10/06/2020 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Bờ Đập (xã Long Thuận qua xã Long Khánh A)
13 2204/QĐ-UBND 10/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Thường Phước 1A (phần phát sinh)
14 73/TB-UBND 10/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Tạ Thị Dơn
15 72/TB-UBND 10/06/2020 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Buôn
16 2276/QĐ-UBND 10/06/2020 Tặng Giấy khen Chủ tịch UBND Huyện cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2015 - 2020
17 2266/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Thường Lạc
18 2267/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi thị trấn Thường Thới Tiền
19 2268/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi xã Phú Thuận B
20 2265/QĐ-UBND 10/06/2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2019 – 2020