Xuất bản thông tin

null Tập huấn đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tập huấn đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Tập huấn đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Sáng ngày 22/3, tại phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt Hội Khuyến học cấp huyện, xã về đánh giá mô hình “Công dân học tập”.

Quảng cảnh tại lớp tập huấn

Buổi tập huấn có hơn 30 cán bộ Hội khuyến học các cấp trong tỉnh tham dự, báo cáo viên là Thầy Nguyễn Quốc Anh - Giảng viên Khoa Công nghệ Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp. Tham dự tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá mô hình “Công dân học tập” trên máy tính, điện thoại thông minh.

Đây là hoạt động nhằm từng bước thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong các cấp Hội khuyến học nhằm tiết kiệm kinh phí phải in nhiều mẫu biểu đánh giá công dân học tập theo Quyết định 677/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 257 của UBND tỉnh về xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2030.

THỦY LOAN