Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 06/QĐ-BCH 07/01/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Số: 03/TB-BTV 01/01/2022 Thông báo về việc sắp xếp sáp nhập và tổ chức bộ máy và tên gọi các Ban chuyên môn Hội LHPN Tỉnh
3 Số: 03/KH-BTV 07/01/2022 Kế hoạch thực hiện khâu đột phá " Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giai đoạn 2021 -2026
4 Số: 02/KH-BTV 07/01/2022 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022
5 Số: 04/CTr-BCH 07/01/2022 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 Số: 03/CTr - BCH 07/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp lần thứ x, nhiệm kỳ 2021-2026
7 Số: 02/CTr - BTV 07/01/2022 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
8 1512/BTV-BTGCSLP 26/07/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Phụ nữ chung tay phòng chống dịch Covid-19
9 Thể lệ cuộc thi gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu 04/03/2021 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
10 1133/BTV-BTGCSLP 29/07/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
11 1133/BTV-BTGCSLP 29/07/2020 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
12 Số: 1130/BTV-BTGCSLP 27/07/2020 V/v tiếp tục tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch Covid-19
13 Số: 1127/BTV-BTGCSLP 27/07/2020 V/v tổ chức phát động thi đua và tập huấn kỹ năng tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả năm 2020
14 975/BTV-BTGCSLP 31/01/2020 V/v tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí
15 1121/BTV-VP 16/07/2020 V/v khảo sát đánh giá thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020