Quyết toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản

Trang chủ Báo cáo thống kê

Quyết toán vốn đầu tư Xây dựng cơ bản

 

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY VĂN

BẢN

47/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống đèn đường Quốc lộ 54 (Định Hòa - Vĩnh Thới) giai đoạn 1, hạng mục: Hệ thống chiếu sáng công cộng

26/3/2020

9/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở đường cặp kênh Cái Mít xã Vĩnh Thới

15/01/2020

08/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục gia cố sạt lở xã Định Hoà

15/01/202

07/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở kênh Mương Khai xã Phong Hoà

15/01/2020

06/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục gia cố sạt lở xã Tân Hoà

15/01/2020

05/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình Khắc phục sạt lở dốc cầu ngã 3 Thới Mỹ xã Vĩnh Thới

15/01/2020

02/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 2) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

01/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ số 3) hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

06/01/2020

512/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Phòng Giáo dục và Đào tạo, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa

30/12/2019

507/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bờ Đĩa, hạng mục: Nạo vét

23/12/2019

505/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nâng cấp đê bao kênh Hai Đượm,

hạng mục: Đắp bờ bao

18/12/2019

504/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Cầu Dừa,

hạng mục: Sửa chữa

18/12/2019

503/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cống tròn các xã,

hạng mục: Cống tròn phi 80cm, dài 10m

18/12/2019

502/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Thuỷ Lợi 10, hạng mục: Nạo vét

18/12/2019

449/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Tư Chình,

hạng mục: Sửa chữa

12/12/2019

448/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Mương Lớn - Bà Sáu Ốm,

hạng mục: Nạo vét

12/12/2019

438/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Mầm non Phong Hòa 1
hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, 13 phòng chức năng, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật

03/12/2019

437/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cứng hóa đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến Long Thành
hạng mục: Nền và mặt đường

28/11/2019

435/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Điền Tây Dưới
hạng mục: Sửa chữa

26/11/2019

433/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường Ngô Gia Tự (giai đoạn 1)
hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nền và mặt đường

20/11/2019

431/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp đê bao kênh Mương Khai
hạng mục: Đắp bờ bao

20/11/2019

430/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Sáu Mập
hạng mục: Sửa chữa

20/11/2019

425/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Chín Bẹ
hạng mục: Sửa chữa

12/11/2019

424/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Hội Trụ
hạng mục: Sửa chữa

12/11/2019

422/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nạo vét kênh Bà Ba Ta
hạng mục: Nạo vét

12/11/2019

420/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Kênh Phèn
hạng mục: Sửa chữa

07/11/2019

419/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Sáu Nồi
hạng mục: Sửa chữa

07/11/2019

414/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung số 1 Hòa Long
hạng mục: Nâng cấp khu giết mổ và nhốt gia súc tập trung, di dời và nâng cấp hàng rào, sân đan, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, nâng cấp đường đan vào lò giết mổ, đài nước 10m3, công nghệ, giếng khoan, hệ thống xử lý nước thải, nhà điều hành, công nghệ xử lý nước thải, san lấp mặt bằng

31/10/2019

413/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lai Vung - Lấp Vò
hạng mục: Xây tường chắn và thảm bê tông nhựa nguội mặt sân

31/10/2019

412/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lai Vung - Lấp Vò
hạng mục: Sơn hàng rào và trồng hoa kiểng

31/10/2019

401/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến đường nội ô thị trấn Lai Vung
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

31/10/2019

400/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ Nguyễn Thị Minh Khai và huyện lộ 30/4)
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

31/10/2019

394/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đình Tân Hoà - Vĩnh Thới
hạng mục: Sửa chữa

29/10/2019

325/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trụ sở UBND thị trấn Lai Vung
hạng mục: Sửa chữa

25/10/2019

320/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa các tuyến huyện lộ (huyện lộ Phan Văn Bảy)
hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

22/10/2019

199/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu đường Hộ Bà Nương (cầu Hộ Bà Nương - cầu Hai Đức) giai đoạn 1
hạng mục: Nền, mặt đường và cống ngang đường

27/9/2019

105/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tuyến đường trải đá rạch Cái Bần Dưới
hạng mục: Khắc phục sạt lở tạm thời

22/5/2019

98/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Long Hậu 1 (điểm chính)
hạng mục: Khối học tập, khối hành chính + phục vụ học tập, sân đan bồn hoa, hệ thống thoát nước ngoài nhà, hệ thống báo cháy tự động, san lấp mặt bằng

14/5/2019

97/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến Ba Dinh - Xẻo Gáy
hạng mục: Nền và mặt đường

08/5/2019

96/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Ngô Gia Tự
hạng mục: Nền mặt đường và cống ngang đường

04/5/2019

90/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Long Hậu 1 (điểm chính)
hạng mục: Cổng - hàng rào, cột cờ, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên

10/4/2019

89/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Hoạ Đồ
hạng mục: Đắp bờ bao

09/4/2019

84/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái Hộ Xã Đường bờ nghịch
hạng mục: Nền, mặt đê bao và cống thoát nước

05/4/2019

61/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hóa đê bao bảo vệ đất trồng lúa tuyến kênh Tầm Vu
hạng mục: Nền và mặt đường

01/4/2019

59/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

 Nạo vét kênh Cả Cao
hạng mục: Nạo vét

26/3/2019

55/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hóa đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến (từ cầu Long Hậu - cầu Cán Cờ)
hạng mục: Nền, mặt đê bao và cống thoát nước

25/3/2019

54/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Hòa 2 (điểm chính)
hạng mục: Sửa chữa 14 phòng học, khu vệ sinh giáo viên-học sinh, cổng-hàng rào, sân đan và rãnh thoát nước

25/3/2019

53/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Dương 1
hạng mục: Khối 8 phòng học, hành chính, quản trị - phục vụ học tập, nhà xe giáo viên, cổng, hàng rào, sân đan, cột cờ, nhà bảo vệ

22/3/2019

49/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Thành 2 (điểm chính)
hạng mục: Xây dựng 07 phòng học + phòng chức năng, cổng hàng rào, sân đan, cột cờ và nhà xe

15/3/2019

46/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Mở rộng chợ Tân Dương (giai đoạn 1)
hạng mục: San lắp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước

12/3/2019

44/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND Huyện
hạng mục: Sửa chữa trụ sở, VP đăng ký quyền sử dụng đất, XD mái che nhà xe, nhà vệ sinh

11/3/2019

42/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Hòa 1 (điểm Tân Thuận A)
hạng mục: Sửa chữa 06 phòng học, nhà WC học sinh, xây dựng nhà WC giáo viên, cổng hàng rào

05/3/2019

36/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Mẫu giáo Long Thắng (điểm chính) bổ sung
hạng mục: 04 phòng học, sân đan, thiết bị, hệ thống thoát nước (giai đoạn 2)

26/02/2019

35/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Đường 1/5 (bên hông trường tiểu học thị trấn Lai Vung)
hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước

21/02/2019

25/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Duy tu sửa chữa cống hở Ông Tùng
hạng mục: Sửa chữa

13/02/2019

23/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tượng đài lưu niệm xã Phong Hoà
hạng mục: Trùng tu tượng đài và phòng trưng bày

28/01/2019

14/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Sáu La - Năm Nhông
hạng mục: Nạo vét

24/01/2019

13/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Mương Trâu
hạng mục: Sửa chữa

21/01/2019

12/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Ban chỉ huy quân sự huyện (giai đoạn 2)
hạng mục: XD sân khấu, cột cờ, sân đan và nhà xe

21/01/2019

07/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bà Bóng
hạng mục: Nạo vét

16/01/2019

03/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét Kênh thuỷ lợi giữa 3.1
hạng mục: Nạo vét

14/01/2019

02/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Xẻo Xây
hạng mục: Sửa chữa

04/01/2019

01/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Tư Teo
hạng mục: Sửa chữa

04/01/2019

Danh mục chính Menu