QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

01

419/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hoà Ninh, hạng mục: Sửa chữa

18/12/2022

02

398/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Lộc, hạng mục: Xây dựng mới

27/10/2022

03

396/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện, hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

24/10/2022

04

351/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Trung học cơ sở thị trấn Lai Vung, hạng mục: Sửa chữa

05/10/2022

05

345/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Mỹ, hạng mục: Sửa chữa

03/10/2022

06

325/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Thuận A, hạng mục: Xây dựng mới

21/9/2022

07

324/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Quý, hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa

21/9/2022

08

322/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Thuận, hạng mục: Xây dựng mới

19/9/2022

09

321/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Hưng, hạng mục: Xây dựng mới

19/9/2022

10

319/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hoà Định, hạng mục: Xây dựng mới

19/9/2022

11

320/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Định, hạng mục: Xây dựng mới

19/9/2022

12

314/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Quới, hạng mục: Xây dựng mới

14/9/2022

13

313/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Phú, hạng mục: Xây dựng mới

14/9/2022

14

310/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm Văn hoá và Thể thao huyện Lai Vung, hạng mục: San lấp mặt bằng

12/9/2022

15

311/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Hưng 2, hạng mục: Xây dựng mới

12/9/2022

16

307/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

08/9/2022

17

300/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Khu Văn hoá Thể thao xã Tân Thành, hạng mục: Đường nội bộ và hệ thống thoát nước

05/9/2022

18

296/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống cống thoát nước khu vực chợ Thông Dông, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

30/8/2022

19

290/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Tân Phước 1 (điểm chính), hạng mục: Sửa chữa 10 phòng học

30/8/2022

20

291/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Tân Dương 1 (điểm chính), hạng mục: Sửa chữa

30/8/2022

21

285/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Định Hoà, hạng mục: Sửa chữa

26/8/2022

22

284/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường THCS Vĩnh Thới, hạng mục: Sửa chữa 10 phòng học, dãy phòng chức năng, nhà vệ sinh giáo viên, học sinh

26/8/2022

23

283/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cụm dân cư xã Hoà Long, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo mặt đường, bó vỉa và hệ thống thoát nước

26/8/2022

24

272/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung, hạng mục: Sửa chữa

19/8/2022

25

260/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã Tân Hoà, hạng mục: Hội trường 250 chỗ, sân đan - bồn hoa, hệ thống thoát nước ngoài nhà

12/8/2022

26

252/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Thới 3 (điểm Thới Mỹ 1), hạng mục: Sửa chữa 4 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, giáo viên,
xây mới hàng rào và phát sinh cửa sổ, trần nhựa dãy A

08/8/2022

27

246/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Cầu Hộ Bà Nương (huyện lộ số 6), hạng mục: Cầu và đường vào cầu

03/8/2022

28

245/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Tân Dương 2 (điểm chính) hạng mục: Sửa chữa 8 phòng học, xây dựng mới nhà vệ sinh giáo viên và nhà vệ sinh học sinh

03/8/2022

29

240/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Phong Hoà 2 (điểm chính), hạng mục: Sửa chữa 10 phòng học, dãy phòng chức năng

29/7/2022

30

237/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trung tâm Văn hoá - Học tập cộng đồng xã Long Hậu, hạng mục: Hội trường - phòng chức năng - khu WC, nhà xe, sân đan, hè rãnh thoát nước, trồng cây xanh

28/7/2022

31

235/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Trường Tiểu học Tân Thành 1, hạng mục: Sửa chữa

26/7/2022

32

219/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng TL852, hạng mục: Xây dựng mới

25/7/2022

33

211/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Kênh rạch Dược hạng mục: San lấp mặt bằng và hệ thống cống

21/7/2022

34

82/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình: Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Thành, hạng mục: Xây dựng mới

17/3/2022

Click để xem thêm:

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Danh mục chính Menu