DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021

DANH MỤC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2021

STT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

01

431/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND xã Long Hậu, hạng mục: Phần thân (Mẫu số 01), phần móng, cổng hàng rào, sân đan, cột cờ, hè rãnh thoát nước

28/12/2021

02

433/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,

hạng mục: Sửa chữa Trụ sở và thiết bị

28/12/2021

03

432/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND xã Hoà Long,

hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

28/12/2021

04

434/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm văn hoá - Học tập cộng đồng xã Định Hoà, hạng mục: Nhà làm việc, sân đan

28/12/2021

05

430/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Phước 1, hạng mục: Khối 8 phòng học, 14 phòng chức năng, thoát nước, sân đan, bồn hoa, nhà xe giáo viên và học sinh, điện ngoài nhà

27/12/2021

06

429/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Sửa chữa nâng cấp phòng họp UBND huyện, hạng mục: Sửa chữa nâng cấp

27/12/2021

07

395/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cầu trên tuyến đường 30/4,

hạng mục: 06 cầu bê tông cốt thép

07/12/2021

08

396/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Lạc, hạng mục: Nạo vét

07/12/2021

09

397/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cống tròn các xã,

hạng mục: Cống tròn phi 80cm, dài 10m

07/12/2021

10

392/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Thầy Phó, hạng mục: Nạo vét

06/12/2021

11

383/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hoà Bình,

hạng mục: Sửa chữa

30/11/2021

12

384/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Long,

hạng mục: Cải tạo, sửa chữa và các hạng mục phụ

30/11/2021

13

379/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Thạnh,

hạng mục: Xây dựng mới

24/11/2021

14

380/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Ban Biên, hạng mục: Nạo vét

24/11/2021

15

370/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cầu trên tuyến đường Tân Thuận A-B xã Tân Dương huyện Lai Vung, hạng mục: 06 cầu bê tông cốt thép dự ứng lực

05/11/2021

16

371/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đình Vĩnh Thới - Tân Hoà,

hạng mục: Cải tạo, nâng cấp hệ mái Vỏ Ca - Chánh Điện

05/11/2021

17

315/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trồng cây xanh Công viên Khu tái định cư Sông Hậu (khu 21ha), hạng mục: San lấp mặt bằng và trồng cây xanh

22/10/2021

18

306/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Định Phú,

hạng mục: Xây dựng mới

15/10/2021

19

292/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Định Mỹ,

hạng mục: Cải tạo, sửa chữa và các hạng mục phụ

07/10/2021

20

282/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cầu 1/5, hạng mục: Cầu BTCT, tường chắn và đường  vào cầu

24/9/2021

21

283/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Hoà,

hạng mục: Xây dựng mới

24/9/2021

22

284/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Khu văn hoá Thể thao xã Tân Thành,

hạng mục: Quy hoạch chi tiết

24/9/2021

23

266/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Khu văn hoá Thể thao xã Tân Thành,

hạng mục: San lấp mặt bằng

07/9/2021

24

265/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Thành,

hạng mục: Xây dựng mới

07/9/2021

25

264/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Ông Quynh,

hạng mục: Nạo vét và đắp bờ bao

07/9/2021

26

263/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND xã Phong Hoà,

hạng mục: Trụ sở làm việc (Mẫu số 01), nhà xe 2 bánh, cổng hàng rào, sân đan, bồn hoa, cột cờ, hè rãnh, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và san lấp mặt bằng

07/9/2021

27

237/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Dương 1

hạng mục: Khối 8 phòng học, 14 phòng chức năng, thoát nước, sân đan, bồn hoa, điện ngoài nhà

24/8/2021

28

236/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến Ông Tô, hạng mục: Nền, mặt đê bao

24/8/2021

29

229/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 1), Lý trình: Km 0+000 - Km 0+917,1 hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nền và mặt đường

19/8/2021

30

230/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Ngô Gia Tự (giai đoạn 2),

hạng mục: Nâng cấp, mở rộng nền và mặt đường

19/8/2021

31

228/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã và Công an xã Long Hậu, hạng mục: Xây dựng mới

19/8/2021

32

227/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Các tuyến đường huyện lộ thuộc thị trấn Lai Vung,

hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

19/8/2021

33

223/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện lộ (huyện lộ số 5) lý trình: Km 0+000 - Km 5+126,5

hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

17/8/2021

34

222/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện lộ (huyện lộ Ngô Gia Tự) lý trình: Km 2+970 - Km 5+033,5,

hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

17/8/2021

35

224/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện lộ (huyện lộ số 3), hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

17/8/2021

36

221/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở UBND xã Tân Thành, hạng mục: Phần thân (Mẫu số 1), phần móng, nhà xe, cổng hàng rào, sân đan, cột cờ, hệ thống thoát nước, cây xanh

17/8/2021

37

220/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá Khóm 1,

hạng mục: Xây dựng mới

17/8/2021

38

219/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Định Thành,

hạng mục: Xây dựng mới

17/8/2021

39

218/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Vĩnh Thới 2,

hạng mục: Khối 13 phòng học + Hành chính - quản trị - phục vụ học tập, Nhà xe giáo viên, Nhà xe học sinh, Cổng - hàng rào - sân đan - cột cờ nhà bảo vệ - hệ thống thoát nước ngoài nhà và san lấp mặt bằng

17/8/2021

40

214/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Long Khánh B, hạng mục: Xây dựng mới

06/8/2021

41

213/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường trung học cơ sở Tân Thành,
hạng mục: Cải tạo, sửa chữa dãy 10 phòng học

06/8/2021

42

212/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Năm Thanh,

hạng mục: Sửa chữa

06/8/2021

43

200/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường trung học cơ sở Hoà Long,

hạng mục: Cải tạo khối 10 phòng học, khối 06 phòng học, khối 02 phòng học thành 04 phòng hành chính - quản trị và khu vệ sinh giáo viên, khu vệ sinh học sinh

04/8/2021

44

198/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân Lợi,

hạng mục: Xây dựng mới

04/8/2021

45

186/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Tân An,

hạng mục: Xây dựng mới

03/8/2021

46

187/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Mới Đào - Nước Trong đê bao cặp Sông Hậu, hạng mục: Đắp bờ bao

03/8/2021

47

188/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Mít (đối diện HL2) QL54 - Ngã ba Thới Mỹ, hạng mục: Nạo vét đắp bờ bao

03/8/2021

48

189/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Chanh - Xẻo Nga, hạng mục: Nạo vét

03/8/2021

49

190/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Sườn TV12, TV14, TV16,

hạng mục: Nạo vét

03/8/2021

50

191/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Chanh,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

51

192/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Giáp Nước,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

52

193/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hoà Tân,

hạng mục: Xây dựng mới

04/8/2021

53

194/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Đ-03,

hạng mục: Nền, mặt đường và cống thoát nước

04/8/2021

54

195/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Năm Thanh, hạng mục: Nạo vét

04/8/2021

55

196/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Bảy Đốc, hạng mục: Nạo vét

04/8/2021

56

197/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Rạch Lớn,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

57

199/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Hai Điền,

hạng mục: Sửa chữa

04/8/2021

58

184/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cán Cờ - Cái Bườn, hạng mục: Nạo vét

29/7/2021

59

117/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Cứng hoá đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái tuyến Cái Quýt, hạng mục: Mặt đê bao

24/5/2021

60

117/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường Huyện lộ (Huyện lộ số 3), hạng mục: Dậm vá đá và láng nhựa mặt đường

24/5/2021

61

118/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Tuyến dân cư thị trấn Lai Vung (giai đoạn 1),

hạng mục: Mặt đường

24/5/2021

62

106/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Tân Dương 1 (điểm Tân Thuận A), hạng mục: Sửa chữa 05 phòng học, nhà vệ sinh học sinh, XD nhà vệ sinh giáo viên, cổng - hàng rào

05/5/2021

63

86/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Phong Hoà 3 (điểm chính),

hạng mục: Sửa chữa 11 phòng học, nhà vệ
sinh giáo viên, xây dựng nhà vệ sinh học sinh

14/4/2021

64

75/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Tiểu học Long Hậu 4 (điểm chính),

hạng mục: Sửa chữa 07 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên

24/3/2021

65

63/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trụ sở làm việc BCH Quân sự xã và Công an xã Tân Phước, hạng mục: Xây dựng mới

04/3/2021

66

50/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trường Mầm non Tân Hoà 1,
hạng mục: Xây dựng khối 10 phòng học, khối hành chính quản trị - phục vụ học tập - phòng tổ chức ăn, cổng hàng rào, nhà bảo vệ, nhà xe, sân đan, cột cờ, đường đan nội bộ và san lấp mặt bằng

23/02/2021

67

48/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Hệ thống cống tròn các xã,

hạng mục: Cống tròn phi 80cm, dài 10m

22/02/2021

68

47/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở Mương Ranh Trên,

hạng mục: Sửa chữa

22/02/2021

69

45/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Ả Rặt, hạng mục: Nạo vét

17/02/2021

70

43/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Văn phòng kết hợp nhà văn hoá ấp Hậu Thành,

hạng mục: Cải tạo, nâng cấp

03/02/2021

71

42/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trung tâm văn hoá thể thao Huyện,

hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa

03/02/2021

72

41/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trồng cây xanh ven kênh Hoạ Đồ - tuyến QL80 (đoạn giao từ cầu Sáu Quốc cầu Bà Phủ),

hạng mục: Trồng cây xanh

02/02/2021

73

40/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở 3/86, hạng mục: Sửa chữa

02/02/2021

74

34/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Đường Xã Hời Cây Me, hạng mục: Nền - mặt đường

29/01/2021

75

33/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Duy tu sửa chữa cống hở rạch Ông Tô,

hạng mục: Sửa chữa

29/01/2021

76

32/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Trồng cây xanh khuôn viên bến xe mở rộng và tuyến đường 1/5 (lề phải), hạng mục: Trồng cây xanh

29/01/2021

77

03/QĐ-UBND-XDCB

Về việc phê duyệt quyết toán công trình:

Nạo vét kênh Cái Quýt, hạng mục: Đắp bờ bao

13/01/2021

Click để xem thêm:

Năm 2020

Năm 2019

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:8080