Xuất bản thông tin

null Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022

Sáng ngày 12/4/2022 UBND huyện Lai Vung tổ chức Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý I, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

 

Nhìn chung, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 năm 2022 cơ bản theo kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất được 50,6/20 tỷ đồng, đạt trên 253% kế hoạch; lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được duy trì sản lượng, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng về sản phẩm và giá trị; hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều điểm mới; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm tập trung thực hiện. Công tác thăm tặng quà hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tết Nhâm Dần 2022 với tổng số tiền 1 tỷ 707 triệu đồng; chi các gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và huy động các nguồn lực tham gia phòng, chống dịch cho hơn 70.485 người với tổng số tiền trên 37 tỷ đồng và trên 579 tấn gạo. Các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường...được quan tâm thực hiện, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022, ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh huyện lãnh đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để Huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2022; tiến hành rà soát các tiêu chí chưa đạt hoặc đã đạt nhưng thiếu bền vững ở cấp xã để tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ; phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu, khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên trên địa bàn Huyện. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và các tiêu chí chưa đạt để tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng dịch vụ trong chuỗi giá trị của sản phẩm du lịch gắn với sản phẩm OCOP; xây dựng thương hiệu du lịch gắn với hình ảnh địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, khuyến khích các ngành, nghề phát triển để tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách...

Kim Phụng – Đặng Thức