Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 02/05/2022 đến 08/05/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 02/05/2022 đến 08/05/2022

Stt

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

25/04/2022

08h00-17h00

Không cắt điện

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Chín Hồng, tuyến 480-SH.

2

04/05/2022

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Cái Sâu, tuyến 480-SH.

3

04/05/2022

13h30-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Định Phú, tuyến 480-SH.

4

04/05/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Ông Bầu, Ông Tô, tuyến 480-SH.

5

05/05/2022

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Rạch Bà Đạo, tuyến 472-TH.

6

05/05/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Rạch Xếp Lớn, Tân Quới, tuyến 480-SH.

7

06/05/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Ba Dinh Nối Dài, tuyến 474-AH.

8

06/05/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Miếu Thần Nông, tuyến 480-SH.

9

06/05/2022

08h00-12h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Cầu Phong Hòa, tuyến 480-SH.

Mục số 1 của thông báo này thay thế mục số 1 của thông báo 615/TB-ĐLLV ngày 19/04/2022.

Điện lực Lai Vung xin thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Lai Vung sẽ đóng điện trở lại không thông báo trước.

Trân trọng./.