Xuất bản thông tin

null Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2022

Uỷ ban nhân dân Huyện thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2022 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được bố trí nghỉ như sau:

- Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào Thứ Hai (ngày 02/5/2022) và Thứ Ba (ngày 03/5/2022). Như vậy, dịp lễ 30/4 và 01/5 năm 2022, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp và đúng quy định pháp luật

2. Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.

Xem chi tiết Thông báo số 22/TB-UBND