Xuất bản thông tin

null Lai Vung – nhiều lĩnh vực bị tác động bởi dịch Covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung – nhiều lĩnh vực bị tác động bởi dịch Covid 19

Sáng ngày 06/5/2020 Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2020. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các ngành là thành viên ủy ban nhân dân huyện đã nêu những khó khăn, thuận lợi cũng như những tác động do dịch Covid - 19 gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các ngành, từ đó kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, tình hình tiêu thụ và giá một số loại cây ăn trái tại vườn giảm từ 30-50%; Về chăn nuôi tổng đàn gia súc, gia cầm đạt khá, tuy nhiên tổng đàn heo giảm nhiều so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trong tháng đạt 694 tỷ đồng, nâng tổng giá trị mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 4 tháng đầu năm đạt 2.920 tỷ đồng, giảm 5 % so với tháng trước và tăng 11 % so với cùng kỳ năm 2019. Về hoạt động du lịch gần như ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Bên cạnh đó ngành du lịch huyện hỗ trợ làm thủ tục hưởng chính sách phát triển du lịch cho các Điểm tham quan vườn cây ăn trái và Homestay trên địa bàn huyện theo qui định. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 12/4/2020 đạt trên 35,46% kế hoạch. Huyện thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình có công, giải quyết tốt các chế độ Bảo trợ xã hội theo quy định. Rà soát các đối tượng, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19...

     Trong tháng 5, huyện sẽ tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 trên địa bàn; theo dõi tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tả, cúm A H5N1, cúm A H1N1, A H7N9,... Theo dõi tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2020, thường xuyên kiểm tra, giám sát về tình hình quảng bá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của các Công ty trên địa bàn huyện. Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tìm giải pháp khắc phục hiện tượng bệnh vàng lá, thối rễ trên cây có múi,...Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi, kịp thời thông báo cho nông dân có giải pháp phòng trừ hiệu quả. Khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn huyện; tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tương trợ thoát nghèo và tạo thêm nhiều việc làm mới, hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp. Tổng kết Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch dời thời gian Tổng kết năm học 2019-2020 của các trường (do nghỉ dịch Covid-19)./.

Kim Phụng