Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc mất điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022

STT

Thời gian mất điện

Khu vực mất điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

06/6/2022

07h00-11h30

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Giáp Nước, tuyến 482-SH.

2

06/6/2022

12h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Tân Phong 2, tuyến 482-SH.

3

07/6/2022

08h00-17h00

Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Lúa Võ Minh Đức, các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Định Hòa 4, Mương Út Quí 2, LS Võ Minh Đức, tuyến 471-SH.

4

08/6/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Mũi Chùi, tuyến 476-SH.

5

08/6/2022

09h00-13h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, một phần ấp Tân An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Huyện Lộ 3, tuyến 471-SH.

6

09/6/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Bình, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Mương Khai 5, tuyến 476-SH.

7

10/6/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Định Hòa, xã Long Thắng (từ cầu Chợ Giao Thông đến chợ Ngã Năm Long Thắng), huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Nhà Thờ Chợ Giao Thông (từ trụ 81/2 đến trụ 81/72), tuyến 476-SH.

8

10/6/2022

07h00-08h00

17h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Thắng, xã Hòa Long, xã Vĩnh Thới, thị trấn Lai Vung (từ chợ Ngã Năm Long Thắng đến chợ Hòa Long cũ), huyện Lai Vung.

Chuyển nguồn PĐNR 476-10/1-1 Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH.