Xuất bản thông tin

null Thông báo tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Lai Vung

Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các đối tượng sau:
- Tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên;
- Tiêm đủ liều cơ bản, mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ đủ 18 tuổi
trở lên trên địa bàn theo đúng hướng dẫn về tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại;
Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng:
+ Người từ 50 tuổi trở lên (cán bộ hưu trí huyện);
+ Người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch mức độ vừa và nặng;
+ Nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19;
+ Người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
+ Các phòng, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các tổ chức chính trị xã hội, các ban tham mưu Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ, Công an Huyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Giáo viên các trường Lai Vung 1, Lai Vung 2, Lai Vung 3, Chi cục thuế khu vực 5, Kho bạc Nhà nước Huyện, bưu điện, trung tâm viễn thông, điện lực Lai Vung, các ngân hàng đóng trên địa bàn Huyện và các ban ngành của Tỉnh đóng trên địa bàn Huyện ......
- Thời gian: Từ 08 giờ đến 16 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Lai Vung (cơ sở 2)

Chi tiết Thông báo