Xuất bản thông tin

null Tân Dương đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

HĐND HUYỆN Tin tức

Tân Dương đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2021

Ngày 29/6/2021, tại UBND xã Tân Dương, UBND huyện Lai Vung long trọng tổ chức lễ công bố xã Tân Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh Đồng Tháp.

 

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Tân Dương đã đạt 20/20 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021, từ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

 

Đạt xã NTM năm 2019 đã tạo tiền đề để Tân Dương tiếp tục nâng cao các tiêu chí, địa phương đã định hướng ngành hàng chủ lực của xã là hoa kiểng, tạo mọi điều kiện để nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 1,56%. Mức sống người dân được nâng lên, đã tạo điều kiện thuận lợi để Tân Dương huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các công trình phúc lợi phục vụ người dân. Qua khảo sát về sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đạt trên 98,16 %. Các tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục, trường học, môi trường; nhà ở, an ninh trật tự... đều được thực hiện tốt và đạt so với yêu cầu.

 

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM của xã được UBND tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung biểu dương, khen thưởng./.

Hạo Thiên