Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 13/9/2022 đến 18/9/2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện để công tác sửa chữa bảo trì lưới điện từ ngày 13/9/2022 đến 18/9/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1237/KH-ĐLLV ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Điện lực Lai Vung đã được Công ty Điện lực Đồng Tháp duyệt về việc đăng ký công tác tuần (Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022);

Điện lực Lai Vung thông báo lịch ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Lai Vung như sau:

STT

Thời gian mất điện

Khu vực ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

13/9/2022

08h00-17h00

Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Cơ Khí Võ Tồn Nguyên, Huỳnh Thị Ngộ, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Nhánh rẽ Cồn Tiên, tuyến 475-SH.

2

13/9/2022

08h00-17h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Hòa, một phần ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai Vung.

Trạm biến áp Rạch Gia Phong Hòa, tuyến 480-SH.

3

15/9/2022

07h00-18h00

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Thành (từ cổng khu công nghiệp Sông Hậu đến cầu Cái Đôi), huyện Lai Vung.

Phân đoạn 472-14.TH Cầu Cái Đôi tuyến 472-TH, phân đoạn 473-11.TH Chợ Cái Đôi tuyến 473-TH, phân đoạn 480-12.SH Cái Sơn tuyến 480-SH.

4

18/9/2022

06h30-18h30

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Long Hậu, xã Tân Dương, thị trấn Lai Vung (từ cầu Dương Hòa đến Cống Số 1, từ cầu Hòa Long đến cụm dân cư xã Hòa Long, từ bến xe Lai Vung đến Ngã Cũ, từ cầu Ba Dinh đến chợ Hậu Thành, từ cầu Hòa Long đến Cua Khoai Mì), huyện Lai Vung.

Từ trụ 147 đến trụ 232, tuyến 474-AH.

5

18/9/2022

06h30-07h30

17h30-18h30

Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Thành (từ chợ Hòa Thành đến Mương Ngay, từ cầu Bà Phủ đến cầu Dương Hòa), huyện Lai Vung.

Từ trụ 108 đến trụ 147, tuyến 474-AH.

Điện lực Lai Vung kính thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý: Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong, Điện lực Lai Vung có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 1900100619009000.

Trân trọng./.