Xuất bản thông tin

null Thi tìm hiểu Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Thi tìm hiểu Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, quan điểm của địa phương trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên và nhân dân (từ 16 tuổi trở lên) sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Nội dung thi là các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy.

Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến (10 câu hỏi/tuần).

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong 04 tuần: Tuần 1 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 07/11 đến 9 giờ ngày 11/11, tuần 2 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 14/11 đến 9 giờ ngày 18/11, tuần 3 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 21/11 đến 9 giờ ngày 25/11, tuần 4 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 28/11 đến 9 giờ ngày 02/12/2022. 

Thí sinh tham gia cuộc thi tại địa chỉ: www.timhieunghiquyetketluan.vn. Thời gian thi thử bắt đầu lúc 9 giờ, ngày 02/11 đến 9 giờ ngày 04/11.

Ban Tổ chức sẽ chọn 07 thí sinh có số điểm cao nhất mỗi tuần thi (nhưng phải đạt ít nhất 80% so với tổng số điểm) và có số dự đoán người tham gia cuộc thi gần đúng nhất để khen thưởng, gồm: Giấy khen của Ban Tổ chức Cuộc thi và tiền thưởng kèm theo 500.000 đồng/giải. Mỗi thí sinh được nhận tối đa 01 giải thưởng/tuần.

Nguồn: 78-KH/BTGTU