Xuất bản thông tin

null Đại hội Hội khuyến học & Cựu giáo chức huyện Lai Vung Lần I

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội Hội khuyến học & Cựu giáo chức huyện Lai Vung Lần I

Thực hiện kế hoạch số 63 của UBND huyện Lai Vung về việc quyết định hợp nhất Hội khuyến học (HKH) và Hội Cựu giáo chức (CGC) thành HKH và CGC. Sáng  ngày , 25/05/2020, Hội KH & Hội CGC huyện tổ chức đại hội đại biểu lần I nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia 45 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37 ngàn hội viên trong toàn huyện.

 

Tại Đại hội 100% đại biểu đã thống nhất điều lệ hoạt động Hội KH và Hội CGC gồm 7 chương, 24 điều. Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp sức cho phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục, cả nước trở thành một xã hội học tập, nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài thời kỳ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội thống nhất 08 chỉ tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Trong đó, hội phấn đấu đến năm 2025 có 95%  Hộ gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 85% Dòng họ học tập, 90% Cộng đồng học tập, đơn vị học tập và 100% Cộng đồng học tập cấp xã, thị trấn.

Đại hội đã thống nhất bầu 19 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2020 -2025 vá bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh Phúc đắc cử chủ tịch Hội KH & CGC./.

 Nguyên Lộc