Xuất bản thông tin

null Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Công văn số 28/UBND-KT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhằm đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, đối tượng lấy ý kiến và nội dung lấy ý kiến theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội và Nghị Quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến các phòng, ban, ngành huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo.

Thời gian Quý đơn vị và nhân dân cho ý kiến góp ý vui lòng gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) địa chỉ khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chậm nhất ngày 20/02/2023 và vui lòng gửi file góp ý qua địa chỉ email: dndung.hlv@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp phúc đáp sớm của Quý đơn vị./.

Tải các Văn bản tại đây