Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung tổ chức Đại hội Đảng viên lần IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung tổ chức Đại hội Đảng viên lần IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/6/2020, Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông Dương Thành Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đã đề ra; công tác xây dựng Đảng từng bước đi vào chiều sâu, tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Quy định có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nổi bật như: Lãnh đạo tốt công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định, hầu hết đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có trường hợp đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; phát triển đảng viên mới vượt chỉ tiêu 11/3 đạt tỷ lệ hơn 300%; công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch thực hiện đạt 100% (giám sát 06 chị bộ và 03 đảng viên, kiểm tra 04 chi bộ và 01 đang viên; tạo điều kiện cho tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp xây dựng đảng, cũng như giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, việc quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí cơ quan, đơn vị; phát huy được vai trò gương mẫu, xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Đảng bộ và cơ quan, đơn vị phân công. Tham mưu giúp Thường trực HĐND Huyện tổ chức thành công các kỳ họp bất thường bầu bổ sung các chức danh HĐND huyện và UBND Huyện; chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp và Hội nghị chất vấn chuyên đề về những vấn đề mà cử tri quan tâm như: Việc xây dựng nhà lấn chiếm lòng sông, lộ giới; công tác xét xử các vụ án dân sự; công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện. Tham mưu lãnh đạo UBND Huyện thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, HĐND, UBND Huyện theo đúng yêu cầu; phối họp cùng với các ngành tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từng năm theo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, các công trình trọng tâm trên địa bàn huyện; nhất là công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay có 07 xã đạt xã nông thôn mới, 04 xã  còn lại đạt từ 15 đến 17 tiêu chí; duy trì, mở rộng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quy trình ISO 9001:2015 tại các cơ quan chuyên môn huyện và 9/12 xã, thị trấn; triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành của huyện. Tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức cụ thể: Chương trình diễn đàn “Chính quyền huyện Lai Vung đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh”; cộng tác tin tuyền hình, phát thanh trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã, qua hoạt động của lượng lượng công tác viên…đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của công dân, mô hình nhận hồ sơ tại xã, trả kết quả tại nhà lĩnh vực đất đai, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trong nhiệm kỳ trụ sở tiếp công dân đã tiếp được 1198 lượt, Chủ tịch UBND huyện tiếp 47 lượt. Kết quả, đã nhận tổng số 354 đơn, đã xử lý hướng dẫn chuyển 80 đơn không thuộc thẩm quyền đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Đã giải quyết xong 332 đơn, còn 22 đơn đang tiếp tục giải quyết.

 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xác định thực hiện 3 nhiệm vụ, giải pháp và 5 chỉ tiêu chủ yếu, đã biểu quyết thống nhất: Lãnh đạo đảng viên trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND trong công tác chỉ đạo, điều hành đạt các chỉ tiêu hàng năm góp phần hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 -2025. Hàng năm có 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; duy trì 95% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp đảng viên ít nhất 02 đảng viên. Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá; đoàn thể đạt danh hiệu mạnh.

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 05 đồng chí. Ông Nguyễn Hữu Hiền, Bí thư Đảng ủy khóa VIII, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND huyện lần khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủy Quỳnh