Xuất bản thông tin

null 23 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ người dân huyện Lai Vung từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ.

Chi tiết bài viết Tin tức

23 tỷ đồng là số tiền hỗ trợ người dân huyện Lai Vung từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ.

 

Thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính Phủ, về các biện pháp, quy định hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19, từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ, Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và XH, đến thời điểm này, huyện Lai Vung đã cơ bản hoàn thành công tác chi hỗ trợ cho người dân, cụ thể: chi hỗ trợ cho 296 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 6.131 đối tượng bảo trợ XH; 4.097 người thuộc hộ nghèo; 10.032 người thuộc hộ cận nghèo; 230 hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm dừng kinh doanh do dịch bệnh và 2.775 người lao động bị mất việc với tổng số tiền hỗ trợ trên 23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Phòng Lao động Thương binh XH huyện cho biết: trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp không ít khó khăn, do một số lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhưng không có giao kết hợp đồng lao động, không tham gia BHXH bắt buộc bị mất việc làm. Nhu cầu hỗ trợ của người lao động lên đến hơn 3.700 lao động, nhưng đến thời điểm này số lao động đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định chỉ khoảng 2.775 lao động, số còn lại không thuộc các nhóm ngành nghề được hỗ trợ theo quy định, từ đó phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của số đối tượng này./.

Mỹ Thức