Xuất bản thông tin

null Cảnh báo giả mạo thông qua email

Chi tiết bài viết Thông báo

Cảnh báo giả mạo thông qua email

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt tất cả cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Khi nhận được các email giả mạo có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (số điện thoại, CMND, địa chỉ….) cần thực hiện một số bước sau:

+ Không trả lời email yêu cầu về thông tin cá nhân.

+ Không mở hoặc tải xuống các file đính kèm trong email đáng ngờ.

+ Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào xuất hiện trong email.

+ Thông báo cho bộ phận công nghệ thông tin kiểm tra và xử lý.

Để đảm bảo hệ thống hộp thư công vụ sử dụng đúng mục đích và đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản (mật khẩu phải có các ký tự đặc biệt, số, chữ cái..) và không nên đăng ký trên các trang web mua, bán trực tuyến, facebook hoặc những web giải trí bằng tài khoản hộp thư công vụ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Xem chi tiết tại đây