Xuất bản thông tin

null Thông báo phân luồng nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường  ĐT851 thuộc Km0+272

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo phân luồng nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường  ĐT851 thuộc Km0+272

THÔNG BÁO

Về việc phân luồng nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường  ĐT851 thuộc Km0+272

Căn cứ Thông báo số 86 /TB-VP, ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hữu Nghĩa tại cuộc họp ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong giờ cao điểm trên tuyến đường ĐT851 thuộc Km0+272 (Ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường ĐT851) thường xuyên xảy ra ùn tắc, có nguy cơ cao về tai nạn giao thông (điểm đen), Ban An toàn giao thông huyện Lai Vung thông báo như sau: Kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2020: Cấm tất cả cảc loại phương tiện lưu thông trên Nguyễn Thị Minh Khai ra đường ĐT851 không được rẽ trái từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ 15 phút.

Ban An toàn giao thông huyện Lai Vung trân trọng thông báo đến nhân dân, các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp trên địa bàn biết và thực hiện phương án phân luồng theo thời gian nêu trên./.

Xem Văn bản tại đây