Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 03/02/2020

Du khách Video

Điểm tin online ngày 03/02/2020

Nội dung Điểm tin hôm nay có các tin chính: Đoàn công tác Hàn Quốc tham quan doanh nghiệp tại Đồng Tháp; Năm 2019 chưa phát hiện vi phạm tham nhũng; Đồng Tháp có 70 sản phẩm OCOP đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao v.v..

Điểm tin online hôm nay có các thông tin đáng chú ý: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chống dịch nCoV chủ động và quyết liệt; Tuyên truyền về phòng, chống virus corona trong tổ chức tôn giáo; Ngành giáo dục Đồng Tháp tập trung phòng, chống dịch bệnh nCoV; Tấm lòng người Đồng Tháp chia sẻ khẩu trang miễn phí phòng, chống Corona v.v..