Xuất bản thông tin

null HĐND huyện bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HĐND huyện bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 24/3/2021 HĐND huyện Lai Vung khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ 16 chuyên đề kiện toàn nhân sự UBND huyện. Có 32/36 đại biểu tham dự kỳ họp. Ông Nguyễn Hữu Đức - Ủy viên thường trực HĐND tỉnh đến dự.

 

Kỳ họp đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua tờ trình bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó chủ tịch HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả 100% đại biểu HĐND huyện đồng ý miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐND huyện, bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Hiền giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ông Nguyễn Hữu Hiền sinh năm 1967 tại xã Tân Dương, Trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Kim Phụng – Hoài Thương