Xuất bản thông tin

null Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm học 2021-2022

Thông báo Tuyển dụng viên chức vào công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2021-2022

-------------------------------

Chỉ tiêu cần tuyển: 160 viên chức, chia ra:

- Các vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, công tác tại các trường Mầm non: 22 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, công tác tại trường Tiểu học: 94 người.

- Các vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, công tác tại trường trung học cơ sở: 41 người.

- Vị trí việc làm nhân viên Thư viện viên hạng IV, Mã số V.10.02.07, công tác tại trường tiểu học, trung học cơ sở: 03 người.

Xem Chi tiết thông báo tại đây