Xuất bản thông tin

null Thông báo Nội dung trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Huyện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Nội dung trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Huyện từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Huyện Thông báo nội dung trực từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021, cụ thể như sau:

1. Lịch phân công trực:

Thời gian, địa điểm ca trực: Ca trực bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng của ngày được phân công trực đến 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau. Địa điểm tại Văn phòng HĐND và UBND Huyện.

2. Trách nhiệm của Thành viên trong ca trực:

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phòng, chống dịch qua số điện thoại đường dây nóng: Văn phòng HĐND và UBND Huyện số điện thoại 02773.848.235; Chánh văn phòng HĐND và UBND Huyện Đặng Hữu Trọng, số điện thoại 02778.516.666.  

- Cập nhật tình hình, diễn biến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn các xã, thị trấn; xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh trong ngày, trường hợp có khó khăn vướng mắc báo cáo Chỉ huy Trưởng xem xét cho ý kiến.

- Ghi nhận tình hình, diễn biến của ngày trực vào sổ trực và bàn giao cho ca trực.

- Công chức Văn phòng HĐND và UBND Huyện được phân công trực có trách nhiệm trực đường dây nóng 24/24 giờ tại đơn vị; Báo cáo kịp thời cho Thường trực Trung tâm Chỉ huy của ca trực về các phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng để xử lý; Tổng hợp thông tin về công tác phòng chống, dịch trong ngày gửi về Tổ xử lý thông tin để báo cáo Ban Chỉ đạo Huyện, Tỉnh theo thời gian quy định.

          3. Giao phòng Văn hoá và Thông tin; UBND các xã, thị trấn:

Tổ chức thông tin trên hệ thống truyền thanh của Huyện, xã về số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo xã, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Huyện đến các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn Huyện biết để thực hiện quyền phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Huyện.

Xem chi tiết tại đây