Xuất bản thông tin

null Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong ngành giáo dục

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong ngành giáo dục

UBND Huyện Lai Vung ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND v/v Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ như sau: 

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 82 chỉ tiêu

- Số lượng, vị trí Nhân viên Bảo vệ: 52 chỉ tiêu

- Số lượng, vị trí Nhân viên phục vụ: 30 chỉ tiêu

2. Mô tả vị trí việc làm

a) Tên vị trí việc làm Nhân viên bảo vệ. Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đơn vị và kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị phân công.

b) Tên vị trí việc làm Nhân viên phục vụ. Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cho trẻ tại các trường mầm non, mẫu giáo và kiêm nhiệm thêm một số nhiệm vụ khác do thủ trưởng đơn vị phân công.

3. Điều kiện dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có độ tuổi đúng theo Luật lao động.

- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc theo vị trí việc làm cần tuyển;

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong vị trí cần tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

- Đơn dự tuyển.

- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, có dán ảnh được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc thủ trưởng đơn vị xác nhận trong thời gian 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 60 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng).

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

- 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì dán tem và ghi địa chỉ người nhận. 

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

----------------------------------

Lưu ý: Hồ sơ nộp tại Trường, thời gian bắt đầu nhận hồ sơ sẽ có thông báo cụ thể sau