Xuất bản thông tin

null LAI VUNG TẬP TRUNG KHAI THÁC LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

Chi tiết bài viết Thông báo

LAI VUNG TẬP TRUNG KHAI THÁC LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG

 

Ngày 02/11, UBND huyện Lai Vung họp đóng góp Kế hoạch tập trung khai thác lĩnh vực du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm vườn cây ăn trái, hoa kiểng, các giá trị lịch sử văn hoá giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch này là duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ. Hình thành các điểm tham quan du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm hoa kiểng và các điểm tham quan du lịch có giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện như: di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Chùa Bửu Hưng và di tích lịch sử cấp tỉnh: Bia lưu niệm nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng; di sản văn hoá phi vật thể nghề đóng xuồng ghe xã Long Hậu, đồng thời xây dựng mô hình sản phẩm du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới. 

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, các cấp các ngành cần truyền thông sâu rộng nâng cao nhận thức về phát triển du lịch cộng đồng; quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của huyện; quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; bảo vệ môi trường du lịch và an ninh, an toàn cho du khách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Kế hoạch tập trung khai thác lĩnh vực du lịch cộng đồng gắn với các sản phẩm vườn cây ăn trái, hoa kiểng, các giá trị lịch sử văn hoá giai đoạn 2021-2025 nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đầu tư phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở phát huy các tài nguyên du lịch như vườn cây ăn trái, hoa kiểng và các giá trị lịch sử văn hoá của các di tích, làng nghề trên địa bàn huyện. 

Được biết đến nay trên địa bàn huyện có 11 điểm tham quan đang hoạt động, trong đó có 08 điểm tham quan vườn cây ăn trái và 03 điểm tham quan nghề truyền thống./.

GIA PHƯƠNG