TIN TỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ

img

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành triển khai thực hiện thí điểm mô hình Đội Tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng ứng dụng VNeID

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng đối với người dân. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các tổ chức trong thực hiện các giao dịch, xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết các thủ tục hành chính.

TIN TỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ

banner quoc khanh ngay 02 thang 9 năm 2022

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN