Xuất bản thông tin

null V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Phú, ngụ ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông báo

V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Ngọc Phú, ngụ ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp