Xuất bản thông tin

null Đoàn Sở Nội vụ làm việc công tác triển khai nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò

Tin tức Tin tức

Đoàn Sở Nội vụ làm việc công tác triển khai nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện Lấp Vò

Sáng ngày 14/03, Đoàn công tác của Sở Nội vụ, do ông Phan Hữu Phước Giám đốc Sở Nội vụ, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lấp Vò, về triển khai công tác nhiệm vụ của Phòng Nội vụ huyện về công tác triển khai nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2023. Tiếp và làm việc với đòan có bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ.

Trong những tháng đầu năm, Phòng Nội vụ huyện đã thực hiện và tham mưu UBND huyện những nhiệm vụ trọng tâm như: ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác Cải cách hành chính và kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023;ban hành quy định Bộ tiêu chí xác định chỉ số Cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn thuộc UBND Huyện;  thực hiện chấm điểm và hồ sơ minh chứng chấm điểm Bộ chỉ số Cải cách hành chính của huyện Lấp Vò năm 2022;  tuyển dụng viên chức (giáo viên); ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm 2023 ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023;thực hiện các bước theo quy trình công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn huyện Lấp Vò; bổ sung công tác quy hoạch năm 2023; thành lập và kiện toàn một số tổ chức tư vấn trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của đơn vị cũng được Đoàn công tác Sở Nội vụ thông tin, hướng dẫn kịp thời. Đồng thời, Phòng Nội vụ có đề xuất kiến nghị đến Sở Nội vụ như: Tổ chức mở lớp tập huấn về công tác tôn giáo tại huyện, tạo điều kiện để thành phần tham dự tập huấn được nhiều hơn, thuận tiện hơn.

Tại buổi làm việc đoàn của sở Nội Vụ cũng yêu cầu huyện quan tâm một số nhiệm vụ cần thực hiện như: công tác tôn giáo, công tác tinh giản biên chế, tham mưu sắp xế  các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng giáo viên; tham mưu công tác đào tạo cán bộ phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội./.

 Đăng Khoa