Xuất bản thông tin

null Văn Phòng Điều phối tỉnh làm việc với Huyện Lấp Vò về tình hình xây dựng Huyện NTM, xã NTM

Tin tức Tin tức

Văn Phòng Điều phối tỉnh làm việc với Huyện Lấp Vò về tình hình xây dựng Huyện NTM, xã NTM

Chiều ngày 15/03, Đoàn công tác Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Tháp, do ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn Phòng điều phối, Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, cùng các Sở, ngành có liên quan đã có buổi làm vviệc với Huyện Lấp Vò về tình hình xây dựng Huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Ông Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn Phòng điều phối, phát biểu tại buổi làm việc với huyện Lấp Vò

Theo đó, đối với công tác xây dựng Huyện Nông thôn mới, qua  kết quả tự đánh giá Huyện Lấp Vò đạt 09/09 tiêu chí (36/36 chỉ tiêu) và nhìn chung, các chỉ tiêu, tiêu chí của Huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Lấp Vò đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng, có một số đơn vị đã gửi về các Sở, ban, ngành Tỉnh thẩm định và xác nhận để hoàn thành hồ sơ minh chứng gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, phát biểu tại buổi làm việc với Văn phòng điều phồi Tỉnh

Đối với xây dựng xã NTM và NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới, qua rà soát Huyện có 08/12 xã trên địa bàn h đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới. Đối với xã NTM Nâng cao, Xã Bình Thành và Định Yên đã rà soát và gửi hồ sơ minh xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới, riêng 2 xã Định An và Tân Mỹ đã hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh tổng hợp trình Ban Chỉ đạo Tỉnh xem xét, công nhận.

Các thành viên BCĐ trao đổi tại buổi làm việc

Tuy nhiên, trong đó về xây dựng Huyện NTMM còn một số tiêu chí còn khó như: về việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập; tiêu chí 9.5 Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trở lên.

Ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, phát biểu kiến nghị đến đoàn  công tác Văn Phòng điều phối Tỉnh

Huyện kiến nghị Tỉnh sớm xem xét công nhận 02 xã Tân Mỹ, Định An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, sau khi Huyện bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh hỗ trợ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 8.5 (lĩnh vực Y tế) của Tiêu chí 8 về Chất lượng môi trường sống theo Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, các Sở, Ban, Ngành Tỉnh phụ trách tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Huyện thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng Huyện nông thôn mới và xác nhận đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025./.

 Đăng Khoa