Xuất bản thông tin

null HĐND Huyện giao ban quý I và đề ra phương hướng quý II/2023

Tin tức Tin tức

HĐND Huyện giao ban quý I và đề ra phương hướng quý II/2023

Vừa qua HĐND huyện Lấp Vò đã tổ chức hội nghị giao ban quý I và đề ra nhiệm vụ Quý II năm 2023. Chủ trì  Hội nghị do ông Trần Công Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Huyện, Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong quý I, Thường trực HĐND Huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động và các Ban của HĐND Huyện phát huy tốt tính chủ động, tinh thần trách nhiệm nên các mặt công tác luôn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả, đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt các nội dung giám sát; tăng cường công tác theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát đã ban hành; chú trọng triển khai công tác khảo sát thực tế. Quan tâm giám sát việc triển khai Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Công văn 216/CV-HU của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp.

Tuy nhiên, trong quý vẫn còn một số nội dung thực hiện chậm so kế hoạch như việc ban hành, hướng dẫn họat động của Tổ đại biểu HĐND Huyện; việc thực hiện kế hoạch khảo sát tiến độ thi công các công trình giao thông theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của HĐND Huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về: Công tác tham mưu của Thường trực HĐND cho cấp ủy cùng cấp; Công tác phối hợp và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân; Công tác giám sát chuyên đề; Công tác tổ chức phiên chất vấn, phiên giải trình của Thường trực HĐND giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân; Công tác giám sát của Tổ đại biểu HĐND; Hoạt động phối hợp tiếp xúc cử tri; giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri; Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo nhất là những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài qua nhiều năm; Thông tin, đề xuất những mô hình, phương pháp hiệu quả trong hoạt động HĐND.

Phát biểu kết luận Hội nghị Ông Trần Công Toàn, Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu: Trong quý II năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2023. Tăng cường hoạt động “hậu giám sát”, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát;  Tập trung công tác chuẩn bị tốt kỳ họp lần thứ sáu HĐND Huyện Khóa XII và kỳ họp đột xuất (nếu có);  Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; . Tổ chức giám việc thực hiện Nghị quyết số 239/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 của HĐND Tỉnh về Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Huyện;  Tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức và phối hợp UB.MTTQ Huyện, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND Huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ sáu./.

 Đăng Khoa – Trường Giang