Xuất bản thông tin

null UBND Huyện họp thường kỳ tháng 2,3/2023 chủ đề: khắc phục những hạn chế trong công tác Cải cách hành chính

Tin tức Tin tức

UBND Huyện họp thường kỳ tháng 2,3/2023 chủ đề: khắc phục những hạn chế trong công tác Cải cách hành chính

Chiều ngày 21/03, UBND huyện Lấp Vò đã tổ chức Hội nghị trực tuyến thường kỳ tháng 2,3/2023. Chủ trì tại điểm cầu chính có bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện; Bà Trương Thị Diệp và ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng thành viên UBND huyện và các ngành có liên quan

Theo đánh giá tại hội nghị, tiếp tục đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, năng suất, sản lượng cùng giá bán lúa, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đến lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng mạnh. Kinh tế của Huyện trong tháng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Vụ Lúa Đông Xuân 2023, đến nay  thu hoạch 8.464 ha/11.381 ha (đạt 74% diện tích xuống giống) năng suất bình quân 7,3 tấn/ha. Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao 5.755  ha, chiếm 51% diện tích xuống giống. Huyện hiện đang triển khai thực hiện các công trình hạ tầng trong vùng.vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm ở xã Mỹ An Hưng A, với diện tích 126ha. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là 10 Doanh nghiệp (tăng 07 doanh nghiệp so với tháng trước), tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện là 364 doanh nghiệp. Số hộ đăng ký kinh doanh mới từ đầu năm đến nay là 115 hộ (tăng 70 hộ so với tháng trước), nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện là 3.714 hộ

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:  Sức mua hồi phục chậm, sản xuất khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Việc tiếp cận vốn, lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào nguyên vật liệu vẫn ở mức cao;  Trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn do vị trí thực hiện quy hoạch chưa phù hợp theo quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã (quy hoạch đô thị). Một số quy định liên quan đến lĩnh vực quy hoạch có thay đổi nên gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp trong quá trình lấy ý kiến về cơ quan chuyên môn cấp trên; Việc đầu tư thực hiện đạt tiêu chí số 2 (Giao thông) theo Bộ tiêu chí mới địa phương gặp nhiều khó khăn do kinh phí đầu tư lớn, ngân sách địa phương còn hạn chế;  Việc duy trì và nâng chất tiêu chí đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025 vẫn còn chậm; địa phương gặp khó khăn trong huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi đã hoàn thành chủ yếu là tiêu chí giao thông khi nguồn lực ngân sách hạn chế.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận trên các vấn đề về:  Công tác hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ minh chứng Huyện nông thôn mới, quy hoạch đô thị;  Tình hình thực hiện các nội dung cam kết hành động năm 2023, đặc biệt là các nội dung cam kết hành động với UBND Tỉnh; Đồng thời, tập trung là rõ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Việc tiếp nhận các thủ tục hành chính, dịch vụ công không được yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; cũng như việc lạm dụng yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch khác; Tình hình thực hiện các mô hình CCHC những mô hình đề xuất tiếp tục thực hiện, những mô hình đề xuất tạm dừng, những môn hình mới cách làm hay để tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4....

Phát biểu tại Hội nghị Bà Trương Thị Diệp và ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý đến các ngành và địa phương cần quan tâm hoàn thành sớm hồ sơ minh chứng Huyện NTM, xã NTM, xã NTM nâng cao; công tác thu gom rác thải sinh hoạt; lấn chiếm lối thoát hiểm ở các khu dân cư; công tác phòng cháy chữa cháy; an toàn điện, quản lý tốt trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị 02 của Huyện ủy và Chỉ thị 03 về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; ngoài ra đẩy mạnh công tác CCHC, phát triển du lịch, thực hiện tốt dự án giảm nghèo; quản lý nhà nước trong mội trường giao dục và lĩnh vực văn hóa; phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết; tổ chức tim ngừa Vaccine Covid -19, theo được phân bỗ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Nhanh, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ngành và địa phương  cần tập trung lãnh đạo tăng tốc các nhiệm vụ đã đặc ra, đề ra các mô hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ đã cam kết với UBND huyện ngay từ đầu năm. Trong đó  quan tâm công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực; đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế trong thực hiện công tác CCHC; nghiêm túc thực hiện tại bộ phận một cửa không yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân. Tăng cường công tác kiểm tra và lòng ghép tuyên truyền tình trạnh học sinh hút thuốc lá điện tử../.

 Đăng Khoa