Xuất bản thông tin

null ĐẢNG ỦY XÃ ĐỊNH YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Tin tức Tin tức

ĐẢNG ỦY XÃ ĐỊNH YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Chiều ngày 15/5/2023, tại hội trường Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng xã Định Yên, Đảng ủy xã Định Yên tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ xã Định Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy; về cấp xã có đồng chí Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí là Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ, Đảng ủy bộ phận trực thuộc Đảng ủy xã và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận về dự hội nghị.

Hội nghị đã thông qua tóm tắt báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ xã Định Yên, nhiệm kỳ 2020 – 2025báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua hơn 02 năm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có 10/12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chi tiêu đề ra, còn lại 02/12 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Thành lập thêm 01 hợp tác xã gắn với thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; Vận động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hàng năm.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận bàn những biện pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời các đại biểu cũng nêu ra những hạn chế trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp, lộ trình để khắc phục những hạn chế, để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, giới thiệu việc làm, xử lý trật tự xây dựng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác xây dựng đảng.....

(Đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, yêu cầu Đảng bộ xã tập trung nghiên cứu có những giải pháp phù hợp đề ra những chủ trương phát triển về Kinh tế - văn hóa – Xã hội ở địa phương, phát huy những ưu điểm, đưa ra những giải pháp để khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại; phát huy những tìm năng, lợi thế của địa phương như: sản xuất nông nghiệp và phát triển làng nghể dệt chiếu truyền thống gắn phát triển du lịch; Phát triển kinh tế phải đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới tư duy, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xã Nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong thời gian tới.

(Đồng chí Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận tại Hội nghị)

Kết luận, tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, nhấn mạnh cần tập trung xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, công chức an tâm công tác, không giao động về tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; Về MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao chất lượng của các chi, tổ hội làm nồng cốt cho các phong trào ở địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức để người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào của địa phương, tập trung vận động người dân tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Cuối nhiệm kỳ phải đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành tốt các nội dung của Kế hoạch phát triển du lịch.. quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

                                                                                                Minh Dũng