Xuất bản thông tin

null Sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Thạnh Trung khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức Tin tức

Sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Thạnh Trung khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023, Đảng bộ xã Bình Thạnh Trung tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Thạnh Trung khóa XV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, cùng các đồng chí là Uỷ iên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hơn hai năm qua, với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thực hiện khá toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, trong đó đã thực hiện đạt và vượt 09/13 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết. Xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, đã được Tỉnh công nhận; Đảng bộ xã tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 863/QĐ-UBND-HC ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 đã đạt được 11/19 tiêu chí. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng vào công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội; các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản trong thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nổi bật là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động an sinh xã hội đã đem lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Lãnh đạo thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Nông dân xã và Công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ biểu dương sự nỗ lực Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khoá XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ Huyện. Qua đó, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phù hợp với tình hình tại địa phương và bám sát theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của cấp trên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng; công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lãnh đạo cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên, định kỳ rà soát, sàng lọc, mạnh dạn đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định./.

Đăng Khoa