Xuất bản thông tin

null Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Toà án nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức Tin tức

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Toà án nhân dân huyện Lấp Vò, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 18/5/2023, Chi bộ Toà án nhân dân huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò.

Quang cảnh Hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Chi bộ Toà án Huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt 04/04 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Toà án Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ, việc, nâng cao chất lượng giải quyết án (tỷ lệ án bị huỷ, bị sửa là 0,39%); công tác thụ lý và giải quyết loại vụ, việc đạt tỷ lệ trên 80%; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt, hằng năm có 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Chi bộ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Chi bộ Toà án nhân dân Huyện trong lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ, góp phần vào thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Huyện. Đồng thời, Đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, xây dựng Chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh; phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng cán bộ, đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị để phát huy ưu điểm, phòng ngừa, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Thẩm phán không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành để vận dụng vào quá trình công tác; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ngành với các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong công tác giải quyết án; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

Đăng Khoa