Xuất bản thông tin

null Tham dự Hội nghị (trực tuyến) sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin tức Tin tức

Tham dự Hội nghị (trực tuyến) sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 17/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị (trực tuyến) sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại huyện Lấp Vò, có 1.521 cán bộ, đảng viên tham dự ở điểm cầu Huyện (Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Thành) và điểm cầu các xã.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Huyện

Buổi sáng, các đại biểu đã được nghe Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo những nội dung cốt lõi của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh triển khai Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi chiều, các đại biểu tham gia thảo luận nội dung Tác phẩm; qua đó, có 07 lượt đại biểu thảo luận tại điểm cầu Huyện và 58 lượt đại biểu thảo luận tại các điểm cầu xã, với các nội dung xoay quanh những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thường trực Huyện uỷ Lấp Vò chủ trì thảo luận Tác phẩm tại điểm cầu Huyện

Qua Hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên trong Huyện đã nắm rõ về những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong Kế hoạch số 159-KH/TU, góp phần nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động của toàn hệ thống chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hoá", xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Đăng Khoa