Xuất bản thông tin

null Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Tin tức Tin tức

Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Sáng ngày ngày 19/5, Huyện uỷ Lấp Vò tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Nhanh, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò.

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Trong 2 năm qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc với quyết tâm cao và trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên tại địa phương, đơn vị. Các cuộc vận động, phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị thiết thực, hiệu quả với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo. Từng cấp uỷ lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện và xác định một số tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được chuyển biến rõ nét hơn về nhận thức và việc làm, nhất là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tốt hơn, vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên, thể hiện phong cách “Gần dân, sát cơ sở” quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác biểu dương, khen thưởng, giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được cấp uỷ cơ sở quan tâm, thực hiện tốt.

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức buổi tọa đàm, chia sẽ về những cách làm hay, hiệu quả trong việc học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hằng ngày.

Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình lâu dài, phải rèn luyện thường xuyên, tu dưỡng suốt đời. Cho nên, đòi hỏi tính tự giác rèn luyện, phấn đấu không ngừng trong hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng hy vọng rằng, với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp uỷ đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Huyện trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Lãnh đạo Huyện ủy cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Huyện nhà, nhất là các gương tiêu biểu tiếp tục vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, với xã hội, đem hết tài năng, sức lực, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập, góp phần lan toả trong xã hội làm cho vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của quê hương Lấp Vò ngày càng nở rộ và phát triển một cách rực rỡ.

Dịp này, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò đã biểu dương cho 4 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện./.

 Đăng Khoa