Xuất bản thông tin

null Đảng uỷ Quân sự Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức Tin tức

Đảng uỷ Quân sự Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 23/5/2023, Đảng uỷ Quân sự Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Đào Quảng Linh, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Huyện chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ Quân sự Huyện đã tập trung lãnh đạo cấp uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhất là các chỉ tiêu về công tác sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng, huấn luyện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; công tác vận động quần chúng được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được quan tâm; tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được nâng lên; đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Huyện biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Huyện đề nghị tập thể Đảng uỷ và từng đồng chí Đảng uỷ viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua; tiếp tục rà soát, bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập các cấp, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ cấp Huyện; đẩy mạnh các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả mô hình “Tết Quân - Dân”; tập trung xây dựng Đảng bộ và lực lượng vũ trang Huyện vững về mọi mặt; thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho hoạt động của lực lượng vũ trang Huyện./.

Đăng Khoa