Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức Tin tức

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 23/5/2023, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, có đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lấp Vò.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hơn 02 năm qua, Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên; đoàn kết nội bộ, quyết tâm vượt qua những khó khăn, thực hiện khá tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra, trong đó đã thực hiện đạt 03/03 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết. Lãnh đạo đảng viên tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; đôn đốc các đơn vị, phòng, ban, ngành các xã, thị trấn trong việc xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện và Tỉnh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hữu Tâm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lấp Vò ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện trong việc lãnh đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Huyện. Đồng thời, yêu cầu Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện quyết tâm lãnh đạo khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và các Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được chỉ ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là thực hiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng; công khai, minh bạch và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động của Chi bộ, của đơn vị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên; phối hợp với các phòng, ban, ngành Huyện tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và ngày càng nâng cao chất lượng trên các mặt công tác./.

 Đăng Khoa