Xuất bản thông tin

null Đồng chí Bí thư Huyện uỷ tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin tức Tin tức

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 25/5/2023, Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện tổ chức tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, có Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ.

Đại biểu tham dự  Hội nghị

Hơn 02 năm qua, Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân Huyện và các kế hoạch, chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ của Cục Thi hành án Dân sự Tỉnh giao; cán bộ, công chức thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các nội quy, quy chế cơ quan; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì và phát huy hiệu quả. Qua đó, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt 07/09 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời, chỉ rõ một số vấn đề để Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nghiên cứu khắc phục. Qua đó, Đồng chí Nguyễn Văn Út cũng đề nghị Chi bộ lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; trong đó, lựa chọn các nội dung sinh hoạt tập trung vào các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ và các Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm chỉ ra nhằm thảo luận bàn bạc các giải pháp tháo gỡ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ./.

 Đăng Khoa